sprawozdania
Wesprzyj fundację2012
Drukuj
Sprawozdanie z działalności AUTONOMII

Sprawozdanie merytoryczne - wersja pełna PDF

Sprawozdanie finansowe - bilans

Sprawozdanie finansowe - rachunek zusków i strat

Sprawozdanie finansowe - informacja dodatkowa

 

STRESZCZENIE

Fundacja Autonomia działa na rzecz powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub narodowe, wiek, stopień sprawności, wyznanie i in. Jest niezależną, nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową założoną w 2007 roku w Krakowie. 

W 2012 roku Fundacja Autonomia realizowała działania antydyskryminacyjne związane z przeciwdziałaniem przemocy i edukacją przeciw przemocy (m.in. kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" realizowana we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim), edukacją dotyczącą praw człowieka (m.in. 10. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie).

Kontynuowałyśmy działania strażnicze realizując wraz z partnerami/kami z Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej drugą część projektu monitoringu polityki społecznej miasta Krakowa pod kątem działań równościowych i antydyskryminacyjnych, uwzględniania potrzeb osób narażonych na przemoc, dyskryminację i wykluczenie („Opracowanie metod i planu monitorowania samorządu Krakowa pod kątem działań dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji", który otrzymał dofinansowanie z Fundacji im. Stefana Batorego). Podjęłyśmy także kilkadziesiąt innych działań.

Prowadziłyśmy działalność edukacyjną skierowaną do dorosłych, młodzieży i dzieci (głównie dziewcząt) realizując m.in. takie zajęcia jak: WenDo-samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt, warsztaty antydyskryminacyjne, zajęcia poświęcone przeciwdziałaniu przemocy, dyskryminacji i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami, prawom człowieka, równości płci, homofobii.

Trenerki Autonomii we współpracy z organizacjami i instytucjami, a także odpowiadając na zaproszenie przeprowadziły w 2012 roku 119 godzin warsztatów antydyskryminacyjnych, genderowych, antyhomofobicznych i empowermentowych, w których wzięło udział prawie 224 osób oraz 156 godzin warsztatów WenDo - samoobrony i asertywności -  dla 58 dziewczynek oraz  68 kobiet dorosłych.

Bezpośrednio, osobiście (uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach, projekcjach filmowych, happeningach, spotkaniach, wykładach i in.) w działaniach podejmowanych przez członkinie zespołu Fundacji Autonomia oraz wolontariuszki/y wzięło udział ponad 3000 osób w około 12 miejscowościach, wsiach i miastach w całej Polsce.

W 2012 roku 200 osób zajmujących się edukacją i pracą społeczną otrzymało nasze materiały do prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej i o prawach człowieka „Kalendarium Praw Człowieka - edukacja i działanie".

W 2012 roku, z zasobów uruchomionej przez nas pierwszej wypożyczalni filmów edukacyjnych poświęconych tematyce antydyskryminacyjnej skorzystały 44 osoby zajmujące się edukacją niż w pierwszym roku działania (film „Niebieskoocy" - 16 wypożyczeń, „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości" - 22 wypożyczenia; „Delikatnie nas zabijają. Obrazy kobiet w reklamach - 20 wypożyczeń). Na podstawie informacji o dotychczasowym wykorzystaniu naszych filmów edukacyjnych (przez osoby, które posiadają je na stałe - rozdystrybuowanych 3500 kopii - i osoby, które skorzystały z wypożyczalni) możemy szacować, że minimum 10 000 osób miało szansę je obejrzeć.

Fundacja Autonomia prowadzi również największy polski serwisu internetowego poświęconego edukacji antydyskryminacyjnej i równościowej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji w edukacji - www.bezuprzedzen.org,  który  w 2012 roku miał 38 341 unikalnych użytkowników.

Fundacja prowadzi również czytelnię publikacji poświęconych edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej, która w 2012 roku wzbogaciła się o kilkadziesiąt nowych wydawnictw.

Organizowałyśmy i byłyśmy zaangażowane w kampanie społeczne, akcje protestacyjne, demonstracje (m.in. krakowski Feministyczny Marzec, Festiwal Queerowy Maj i Marsz Równości w Krakowie).

Brałyśmy udział w badaniach, służyłyśmy doradztwem i konsultacjami.


Wsparłyśmy takie inicjatywy obywatelskie, jak: grupa nieformalna Ulica Siostrzana, festiwal Queerowy Maj w Krakowie oraz projekt „NaPrawa Zwrot" grupy nieformalnej Studio Pozytywnych Zmian. Nieodpłatnie udostępniałyśmy również lokal biurowy przy ul. Krakowskiej 19, zajmowany na co dzień przez fundację, m.in. grupie Ulica Siostrzana, grupie organizującej krakowską Manifę i wydarzenia okołomanifowe, Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej.

Wśród naszych stałych partnerów/ek są:  Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Fundacja Kobieca eFKa, Fundacja Przestrzeń Kobiet,  Federacja Anarchistyczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Społeczny Instytut Filmowy, Instytut Europeistyki UJ, Sekcja Socjologii Krytycznej Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ, Ośrodek Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ, Bunkier Sztuki, Jewish Community Centre, Fundacja Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison i Kino Agrafka, Klub Pauza i Kino 18.

Kontynuowałyśmy partnerstwa (Instytut Spraw Publicznych) oraz współpracę w ramach koalicji i sieci (Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna, Koalicja Równych Szans, Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, Sieć „Równość i Różnorodność - praktycznie").

Zespół Fundacji w 2012 roku tworzyły 4 kobiety, zatrudnione w różnym wymiarze czasowym na umowy o dzieło i zlecenia , przez większość czasu pracujące jednak społecznie/wolontaryjnie.  W 2012 roku członkinie zespołu wzięły udział w  niemal 30 szkoleniach, kursach, warsztatach podnoszących ich kwalifikacje.

W ramach wolontariatu w 2012 roku współpracowało z Fundacją około 40 osób z całego kraju.

O swoich działaniach informujemy poprzez stronę www.autonomia.org.pl (5 580 unikalnych użytkowników) oraz profil na Facebooku (950 fanów/fanek) oraz współpracując z pozarządowymi i komercyjnymi mediami.

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia