sprawozdania
Wesprzyj fundację2011
Drukuj


Sprawozdanie merytoryczne - wersja pełna


Sprawozdanie z działalności


Fundacji Autonomia

W 2011 roku

 

STRESZCZENIE


Fundacja Autonomia działa na rzecz powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub narodowe, wiek, stopień sprawności, wyznanie i in. Jest niezależną, nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową założoną w 2007 roku w Krakowie.

W 2011 roku Fundacja Autonomia realizowała działania antydyskryminacyjne w ramach programu edukacyjnego „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami", związane z przeciwdziałaniem przemocy i edukacją przeciw przemocy (m.in. kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć") oraz edukacją dotyczącą praw człowieka (m.in. 9. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie). Rozpoczęłyśmy działania strażnicze realizując wraz z partnerami/kami z Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej pierwszą część projektu monitoringu samorządu lokalnego miasta Krakowa pod kątem działań równościowych i antydyskryminacyjnych, uwzględniania potrzeb osób narażonych na przemoc, dyskryminację i wykluczenie („Opracowanie metod i planu monitorowania samorządu Krakowa pod kątem działań dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji", który otrzymał dofinansowanie z Fundacji im. Stefana Batorego). Podjęłyśmy także kilkadziesiąt innych działań.

Fundacja korzystała ze wsparcia w formie dotacji instytucjonalnej otrzymanej z Fundacji Batorego (środki przeznaczone były głownie na podnoszenie kwalifikacji zespołu Fundacji i utrzymanie biura, które służy zarówno naszej fundacji, jak i wielu organizacjom, grupom i inicjatywom - m.in. Ulicy Siostrzanej, grupie organizującej krakowską Manifę i wydarzenia okołomanifowe, Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej). Dzięki oszczędnościom udało się  z tych środków sfinansować część działań związanych z kampanią 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć i 9. Objazdowym Festiwalem Filmowym Watch DOCS. Prawa Człowieka w Filmie.

Prowadziłyśmy działalność edukacyjną skierowaną do dorosłych, młodzieży i dzieci (głównie dziewcząt) realizując m.in. takie zajęcia jak: WenDo-samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt, warsztaty antydyskryminacyjne, zajęcia poświęcone przeciwdziałaniu przemocy, dyskryminacji i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami, prawom człowieka, równości płci, gender mainstreaming, udziałowi kobiet w życiu publicznym i politycznym, historii ruchu LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych oraz transgender), homofobii, sytuacji kobiet w konfliktach zbrojnych.

Trenerki Autonomii we współpracy z organizacjami i instytucjami, a także odpowiadając na zaproszenie przeprowadziły w 2011 roku 90 godzin warsztatów antydyskryminacyjnych, genderowych, antyhomofobicznych, w których wzięło udział prawie 120 osób (większość osób uczestniczących to trenerki i trenerzy oraz osoby uczące się w szkołach trenerskich) oraz 254 godziny warsztatów WenDo -  z samoobrony i asertywności dla 70 dziewczynek oraz  123 kobiet dorosłych.

Bezpośrednio, osobiście (uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach, projekcjach filmowych, happeningach, spotkaniach, wykładach i in.) w działaniach podejmowanych przez członkinie zespołu Fundacji Autonomia oraz wolontariuszki/y wzięło udział ponad 3000 osób w około 25 miejscowościach, wsiach i miastach w całej Polsce.

W 2011 roku 200 osób zajmujących się edukacją i pracą społeczną otrzymało nasze materiały do prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej i o prawach człowieka „Kalendarium Praw Człowieka - edukacja i działanie". Rozdystrybułowałyśmy także setki materiałów informacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy.

W 2011 roku, z zasobów uruchomionej przez nas pierwszej wypożyczalni filmów edukacyjnych poświęconych tematyce antydyskryminacyjnej skorzystało dwukrotnie więcej osób (prawie 100) zajmujących się edukacją niż w pierwszym roku działania (film „Niebieskoocy" - 26 wypożyczeń, „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości" - 26, „Delikatnie nas zabijają. Obrazy kobiet w reklamach - 27). Na podstawie informacji o dotychczasowym wykorzystaniu naszych filmów edukacyjnych (przez osoby, które posiadają je na stałe - rozdystrybułowanych 3500 kopii - i osoby, które skorzystały z wypożyczalni) możemy szacować, że minimum 10.000 osób miało szansę je obejrzeć.

Na bieżąco aktualizowałyśmy zasoby największego polskiego serwisu internetowego poświęconego edukacji antydyskryminacyjnej i równościowej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji w edukacji - www.bezuprzedzen.org,  który  w 2011 roku miał 55 000 unikalnych użytkowników, comiesięczny newsletter otrzymywało niemal 1100 osób.

O 40 pozycji książkowych wzbogaciłyśmy naszą czytelnię publikacji poświęconych edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej.

Organizowałyśmy i byłyśmy zaangażowane w kampanie społeczne, akcje protestacyjne, demonstracje (m.in. krakowską Manifę, Marsz Równości).

Brałyśmy udział w badaniach, służyłyśmy doradztwem i konsultacjami.

Wsparłyśmy takie inicjatywy obywatelskie, jak: 9. Feministyczną Akcję Letnią grupy nieformalnej Ulica Siostrzana, festiwal Queerowy Maj w Krakowie oraz projekt „NaPrawa Zwrot" grupy nieformalnej Studio Pozytywnych Zmian, Bank Projektów Równościowych zainicjowany przez Fundację Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!".

Wśród naszych stałych partnerów/ek są:  Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Fundacja Kobieca eFKa, Fundacja Przestrzeń Kobiet,  Federacja Anarchistyczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Społeczny Instytut Filmowy, Instytut Europeistyki UJ, Sekcja Socjologii Krytycznej Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ, Ośrodek Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ, Bunkier Sztuki, Jewish Community Centre, Fundacja Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison i Kino Agrafka, Klub Pauza i Kino 18.

Nawiązałyśmy nowe partnerstwa (Instytut Spraw Publicznych) oraz współpracę w ramach koalicji i sieci (Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna, Koalicja Równych Szans, Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, Sieć „Równość i Różnorodność - praktycznie").

Zespół Fundacji w 2011 roku tworzyło 5 kobiet, zatrudnianych w różnym wymiarze czasowym na umowy o dzieło i zlecenia w dużej mierze pracujących wolontaryjnie.  W 2011 członkinie zespołu wzięły udział w  niemal 30 szkoleniach, kursach, warsztatach podnoszących ich kwalifikacje.

W ramach wolontariatu w 2011 roku współpracowało z Fundacją około 50 osób z całego kraju .

O swoich działaniach informujemy poprzez stronę www.autonomia.org.pl (4 500 unikalnych użytkowników) oraz profil na facebooku (660 fanów/fanek) oraz współpracując z pozarządowymi i komercyjnymi mediami.

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia