Kampania 16 Dni Akcji
Wesprzyj fundacjęChłopcy i mężczyźni przeciwko przemocy
Drukuj
Mężczyźni przeciwko przemocy

W tym dziale znajdziesz trochę podstawowych informacji na temat historii i założeń ruchu mężczyzn przeciwko przemocy wobec kobiet, przykłady możliwych do podjęcia działań, materiały edukacyjne.


10 rzeczy, które mogą zrobić mężczyźni, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet (wg Jacksona Katza)
http://www.jacksonkatz.com/wmcd.html

  1. Traktuj przemoc ze względu na płeć jako kwestię dotyczącą mężczyzn w różnym wieku i o różnym statusie socjoekonomicznym oraz zobacz ich nie tylko jako potencjalnych sprawców, ale również jako tych, którzy mogą takim zdarzeniom przeciwdziałać.

  2. W sytuacji, gdy brat, przyjaciel, kolega z klasy czy z pracy stosuje przemoc wobec swojej partnerki - czy wobec jakiejkolwiek innej kobiety - nie odwracaj głowy. Jeśli nie czujesz się dobrze z taką sytuacją, spróbuj porozmawiać z nim. Nie pozostań obojętnym!

  3. Miej odwagę do spoglądania w głąb siebie. Zwracaj uwagę na sytuacje, w których to, co robisz lub mówisz, rani kogoś innego. Próbuj zrozumieć, w jaki sposób twoje zachowania mogą nieść ze sobą treści seksistowskie czy przemocowe. I pracuj nad tym, by je zmieniać.

  4. Jeśli podejrzewasz, że bliska ci kobieta była ofiarą przemocy, zapytaj, czy możesz jej pomóc.

  5. Jeśli kiedykolwiek teraz lub w przeszłości wykazywałeś zachowania przemocowe wobec kobiet, poszukaj profesjonalnej pomocy.

  6. Bądź sojusznikiem wszystkich kobiet, które swoimi działaniami przyczyniają się do zwalczania wszelkich form przemocy ze względu na płeć.

  7. Rozpoznawaj i mów głośno o zachowaniach homofobicznych.

  8. Uczęszczaj na zajęcia, oglądaj filmy, korzystaj z programów, czytaj artykuły dotyczące nierówności płciowej, różnorodnych sposobów traktowania tego, czym jest męskość i odkrywaj korzenie przemocy ze względu na płeć. Edukuj siebie i innych na temat sił społecznych, które oddziałują i podsycają konflikty pomiędzy mężczyznami a kobietami.

  9. Występuj przeciwko traktowaniu kobiet jako obiektów seksualnych, jak ma to miejsce w dużej ilości czasopism, programów telewizyjnych czy w innych sytuacjach.

  10. Jeśli masz taką możliwość, przekazuj młodym mężczyznom wiedzę na temat tego, jak „być męskim" w sposób, który nie będzie prowadził do zachowań przemocowych. Sam bądź takim przykładem.

(tłumaczenie robocze: Marcin Dziurok - wykonane na konferencję pt. „Zapobieganie agresji i przemocy wobec dziewczynek i młodych kobiet" zorganizowaną przez Fundację Autonomia, 25 listopada 2008)

CHŁOPCY I MĘŻCZYŹNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET – prezentacja Marcina Dziuroka z Towarzystwa Interwencji Kryzysowej przygotowana na konferencję pt. „Zapobieganie agresji i przemocy wobec dziewczynek i młodych kobiet" zorganizowaną przez Fundację Autonomia, 25 listopada 2008.Prezentacja zawiera podstawowe informacje o historii i przykłady inicjatyw takich jak White Gibbon Campaign (Kampania Białej Wstążki), Man Can Stop Rape (Mężczyźni mogą powstrzymać gwałty), Promundo, Man for change i in.

Moja siła nie jest po to żeby ranić
- pocztówka skierowana do chłopców i młodych mężczyzn

Mężczyźni na rzecz zmiany, Anna Lipowska - Teutsch (red.), Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków 2006

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia