nasze publikacje
Wesprzyj fundacjęKalendarium Praw Człowieka
Drukuj


Kolejna nasza publikacja z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej. Może być pomocna w działaniach jednorazowych i w opracowaniu dluższego programu edukacji o prawach człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

 

Spo¶ród kilkudziesięciu „dni praw człowieka” do szczegółowego opracowania wybrały¶my w pierwszej kolejno¶ci jedena¶cie dat. Starały¶my odnie¶ć się do możliwe różnych a jednocze¶nie podstawowych i kluczowych obszarów.
Jednym z celów Fundacji Autonomia jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego m.in. w aktywnym działaniu na rzecz praw człowieka, wzbudzenie krytycznego my¶lenia i wzmacnianie odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko naruszeniom praw. Trzon Kalendarium stanowi± zatem informacje o działaniu – akcjach, inicjatywach i przedsięwzięciach oraz o działaczkach i działaczach, a także organizacjach zaangażowanych w przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy.

I NAKŁAD "KALENDARIUM" ZOSTAŁ WYCZERPANY.  PLANUJEMY M.IN. AKTUALIZACJĘ I DODRUK: osoby zainteresowane otrzymaniem informacji o ewentualnej możliwo¶ci zamówienia II wydania prosimy o przesłanie e-maila na: zgloszenia@autonomia.org.pl

W informacji koniecznie należy podać:
1. Imię i nazwisko
2. Nazwę i adresy (e-mail i stacjonarny) szkoły (ewentualnie organizacji/instytucji)

Kalendarium zostalo opubikowane w ramach projektu "Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami - edycja IV" realizowanego przez Fundację Autonomia wraz z organizacj± partnersk± - Stowarzyszeniem Kobiet Konsola. Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze ¶rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz±dowych.

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia