statut i dane kontaktowe
Wesprzyj fundacjędane Fundacji
Drukuj
dane Fundacji

FUNDACJA AUTONOMIA

Zarz±d:

Agata Teutsch - prezeska
Justyna Krawczyk - członkini

Rada:
Katarzyna Żeglicka - przewodnicz±ca
Agnieszka Król - członkini 


Adres biura:


Fundacja Autonomia

ul. Ignacego Krasickiego 18, I piętro

30-503 Kraków


e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: 515 47 66 59

Dane rejestrowe:

Fundacja Autonomia
ul. Konrada Wallenroda 55/75
30-867 Kraków

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

Nr w rejestrze instytucji szkoleniowych WUP: 2.12/00121/2010

Nr rachunku: PeKaO S.A. I O/Kraków nr r-ku: 67 1240 4650 1111 0010 4204 4254

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia