Kampania 16 Dni Akcji
Wesprzyj fundacjęMilitaryzm i przemoc - materiały
Drukuj
Materiały pomocnicze dotycz±ce militaryzmu i przemocy wobec kobiet

Struktury Przemocy: Zależno¶ci między Militaryzmem i Przemoc± Wobec Kobiet - dokument przygotowany w 2010 roku przez CWGL.

Wystawa fotografii Nicka Danzigera, CAUGHT IN THE CROSSFIRE


Wystawa zdjęć Nicka Danzigera CAUGHT IN THE CROSSFIRE, która powstała dzięki wsparciu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, stawia sobie za cel zwrócenie uwagi na wielo¶ć sposobów, w jaki wojna dotyka kobiety. Danziger odbył podróż do 5 regionów ¶wiata dotkniętych konfliktami, aby poznać bliżej los kobiet, których codziennym zadaniem jest ocaleć.
Na wystawę, portretuj±c± 11 kobiet, składaj± się 22 fotografie oraz 11 krótkich filmów dokumentalnych, nawi±zuj±cych w swojej wymowie do postanowień Konwencji Genewskich, dokumentów międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.
Nick Danziger, dziennikarz, filmowiec, autor ksi±żek i malarz, jest przede wszystkim cenionym fotografikiem, w¶ród wielu nagród wyróżnionym m.in. nagrod± World Press Photo w kategorii portret za 2004 r.
Wystawę można wydrukować (zdjęcia np. w formacie A4), umie¶cić w antyramach i zawiesić np. w korytarzu szkolnym, siedzibie organizacji itp.

Filmy, które poruszaj± problematykę sytuacji kobiet w konfliktach zbrojnych, w trakcie i po wojnach


To jest w naszych rękach. Rozdział 5. Konflikty zbrojne i przemoc wobec kobiet, Amnesty International


Kobiety a konflikty zbrojne - informacje na stronie O¶rodka Informacji ONZ w Warszawie.


Raport o sytuacji kobiet we wschodnim Czadzie, Amnesty International


Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji kobiet w konfliktach zbrojnych i ich roli w odbudowie i procesie demokratycznym w krajach po zakończeniu konfliktu

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia