Prawa Człowieka w Filmie
Wesprzyj fundacjęco to jest WatchDOCS?
Drukuj


logo Watch Docs

 

OFF to Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie współorganizowany w poszczególnych miastach przez Helsińsk± Fundację Praw Człowieka i Społeczny Instytut Filmowy.

Od 2003 r. przy współpracy z organizacjami pozarz±dowymi, o¶rodkami akademickimi, teatrami, kinami z całej Polski, po warszawskim festiwalu międzynarodowym w grudniu, organizowany jest co roku Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Festiwal objazdowy powstał i rozwija się wył±cznie w wyniku inicjatyw oddolnych i stale zwiększa swój zasięg, odwiedzaj±c coraz więcej polskich miast. Partnerzy lokalni wybieraj± filmy z repertuaru ostatniej edycji warszawskiego MFF WATCH DOCS. Opracowuj± też własny program licznych imprez towarzysz±cych, takich jak spotkania z ekspertami, dyskusje panelowe, fora organizacji pozarz±dowych, wystawy fotografii, koncerty czy spektakle.

 

Wstęp na wszystkie projekcje filmowe i imprezy towarzysz±ce jest bezpłatny.

Więcej informacji o festiwalu - http://www.watchdocs.pl/

Strona krakowskiej edycji festiwalu; http://www.watchdocskrakow.pl/

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia