milczenie nie jest złotem
Wesprzyj fundacjęinformacja o projekcie
Drukuj
Milczenie nie jest złotem

Celem projektu Milczenie nie jest złotem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć i orientację seksualną, z którymi spotykają się kobiety.

 

Kobiety nie-heteroseksualne są narażone na podwójną lub też wieloraką dyskryminację (z powodu płci, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego lub narodowego, niepełnosprawności, wieku, wyznania lub bezwyznaniowości i in.). Przyczyny dyskryminacji nakładają się na siebie i krzyżują. Konieczne jest dostrzeżenie wszystkich czynników, które tworzą naszą tożsamość. Pozwala to na zrozumienie różnych form dyskryminacji i prześladowań, z którymi spotykają się członkowie i członkinie wielu zróżnicowanych grup. Zrozumienie w jaki sposób niesprawiedliwość i dyskryminacja są zakorzenione w strukturach władzy i przywilejów funkcjonujących we współczesnym świecie.

Uwzględnienie w walce z dyskryminacją i przemocą z jednej strony wielu elementów tożsamości, z drugiej zwrócenie uwagi na relacje władzy i hierarchie społeczne pozwala także na nie przeciwstawianie sobie grup marginalizowanych i doświadczających opresji, niehierarchizowanie doświadczanej przez ludzi dyskryminacji oraz na budowanie poczucia solidarności i podejmowanie wspólnych działań.

 

O konieczności realizacji projektów takich jak Milczenie nie jest złotem przekonują zarówno informacje pochodzące z raportów i dokumentów wielu organizacji i instytucji międzynarodowych (Parlament Europejski, Amnesty International, Human Rights Watch, Departament Stanu USA i inne), jak i z opinii samych osób o orientacji homo- i biseksualnej mieszkających w kraju. Polska jest dziś jednym z mniej tolerancyjnych krajów Europy, w którym homofobia i towarzysząca jej przemoc jest zjawiskiem często spotykanym.

 

W małych miastach i na wsi sytuacja osób LGBT bywa trudniejsza i osoby te są częściej narażone na skutki homofobii.

Dyskryminacja i przemoc ze względu na płeć i orientację seksualną (dyskryminacja wielokrotna, krzyżowa - multiple, intersectional, cross discrimination) jest jeszcze stosunkowo słabo rozpoznana. Brakuje informacji o skali zjawiska, materiałów które pomagałyby osobom pracującym z ofiarami tego rodzaju dyskryminacji.

 

Mamy nadzieję, że nasz projekt będzie krokiem w kierunku zmiany. Choć zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to zadanie trudne i długotrwałe. Do celu przybliżyć nas mają podjęte w ramach projektu działania:

 

Kampania informacyjna, w ramach której zostały przygotowane i upowszechnione banery i ulotki. Celem kampanii jest podniesienie świadomości i wiedzy w omawianym zakresie, przerwanie społecznego milczenia i przyzwolenia na dyskryminację i przemoc.

 

Cykl zajęć, warsztatów i spotkań pt. „Działać każda może" dla lesbijek, biseksualistek i innych kobiet, nie identyfikujących się jako heteroseksualne.

 

Szkolenie na temat przeciwdziałania dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć i orientację seksualną skierowane  do osób pracujących z kobietami i dziewczętami narażonymi na tego rodzaju dyskryminację (m.in. nauczycielek/i, psychologów/żek, pedagożek/ów, pracownic/ków społecznych, służby zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, członkiń/członków i pracownic/ków organizacji pozarządowych).

 

Przetłumaczenie i wydanie publikacji poświęconej problematyce dyskryminacji krzyżowej w odniesieniu do płci i orientacji pt. „Homofobia. Narzędzie seksizmu" Suzanne Pharr .

 

Na stronie internetowej www.bezuprzedzen.org znajdują się o informacje zebrane w trakcie projektu dotyczące dyskryminacji krzyżowej/wielokrotnej ze względu m.in. na płeć i orientację seksualną. Dostępna jest też lista organizacji, które zajmują się tą tematyką oraz polecana literatura.

 

Projekt „Milczenie nie jest złotem - przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć i orientację seksualną" był realizowany w ramach konkursu inicjatyw organizacji pozarządowych pn. „Przeciwdziałanie dyskryminacji. Inicjatywy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną, wyznanie i religię, niepełnosprawność jako kontynuacja celów i założeń Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich". Został on sfinansowany przy udziale środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia