Kampania 16 Dni Akcji
Wesprzyj fundacjęCzym jest Kampania 16dni Akcji
Drukuj


UWAGA! Od 2015 roku prowadzimy osobny serwis poświęcony Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na płeć. ZAPRASZAMY TU!

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania
, organizowana przez Women's Global Leadership Institute. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby było to symbolem związku pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia, światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu.

Kampanie „16 dni" stanowią strategie osób i organizacji na całym świecie zaangażowanych w wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

    * rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka
    * wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet
    * budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet
    * zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii
    * wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet
    * tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.


Co roku Center for Women's Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie ustala temat kampanii i stara się go jak najszerzej propagować.

Kolejne tematy kampanii to m.in.

    * 1991/1992: Przemoc wobec kobiet to łamanie praw człowieka
    * 1993: Demokracja nie respektująca praw człowieka w odniesieniu do kobiet, nie jest demokracją
    * 1994: Świadomość, odpowiedzialność, działanie: przemoc wobec kobiet łamaniem praw człowieka
    * 1995: Wiedeń, Kair, Kopenhaga, Pekin: Uświadamianie, czym są prawa człowieka w odniesieniu do kobiet
    * 1996: Uświadamianie, czym są prawa człowieka w odniesieniu do kobiet: Realizacja naszych wizji
    * 1997: Domagaj się praw człowieka dla kobiet w domu i na świecie
    * 1998: Budowanie kultury respektowania praw człowieka
    * 1999: Spełnianie obietnicy wolności od przemocy
    * 2000: Świętujemy 10 rocznicę Kampanii
    * 2001: Rasizm i seksizm: nigdy więcej przemocy
    * 2002: Tworzenie kultury, która przeciwstawia się przemocy wobec kobiet
    * 2003: Przemoc wobec kobiet łamaniem praw człowieka: utrzymanie rozmachu działań 10 lat po konferencji w Wiedniu (1993-2003)
    * 2004/2005: Dla zdrowia kobiet, dla zdrowia świata: NIGDY WIĘCEJ PRZEMOCY
    * 2006: 16 rocznica 16 dni: Wspieranie praw człowieka - Koniec przemocy wobec kobiet
    * 2007: Żądając wprowadzenia w życie, stawiając czoła przeciwnościom: Zakończ przemoc wobec kobiet!
    * 2008: Prawa człowieka dla kobiet - Prawa człowieka dla wszystkich: 60 rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
    * 2009: Zaangażuj się ▪ Działaj ▪ Domagaj się: MOŻEMY Zakończyć Przemoc Wobec Kobiet!
    * 2010: Struktury Przemocy: Zależności między Militaryzmem i Przemocą Wobec Kobiet
    * 2011:

Poprzez Pokój w Domu do Pokoju na Świecie:

Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet!
Jak mogę się włączyć?


Istnieje wiele sposobów włączenia się w kampanię 16 Dni. Jako jednostka możesz włączyć w działania organizacji studenckiej, lokalnej, krajowej czy międzynarodowej i wspomagać organizowanie kampanii 16 dni lub też działać na własną rękę. Jeśli jesteś członkinią/członkiem organizacji czy instytucji możesz zaznajomić współpracowników/ce z celami kampanii i zachęcać ich do udziału i wsparcia. Możesz uczestniczyć w kampanii

    * upowszechniając w swojej społeczności informacje o przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju zdarzeń, ulotki, plakat, spotkania, wykłady
    * organizując trybunał, panel, warsztat, festiwal filmowy itp., koncentrujący się na problemach związanych z przemocą wobec kobiet
    * przekazując wyrazy poparcia i solidarności osobom i organizacjom uczestniczącym w kampanii 16 dni

Koniecznie przeczytaj pełne informacje o tegorocznej kampanii „16 dni", kluczowych datach i Przewodnik dla nowych działaczy/działaczek, chcących zaangażować się Kampanię.

Zachęcamy do współpracy - e-mail: fundacja@autonomia.org.pl, +48 515 47 66 59.

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia