WenDo
Wesprzyj fundacjęCzym jest WenDo?
Drukuj


WenDo jest metodą przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu - przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.

WenDo jest metodą, która łączy samoobronę fizyczną z samoobroną psychiczną. Od "zwykłej" samoobrony WenDo różni się między innymi tym, że wielkie znaczenie przywiązuje do asertywności. Na WenDo wychodzimy z założenia, że nikt nie ma prawa naruszać naszych granic (to znaczy naruszać naszego poczucia bezpieczeństwa, swobody i prawa do podejmowania własnych decyzji, czy po prostu czucia się dobrze w danej sytuacji). Poznając swoje własne granice, uczymy się także szanować granice innych ludzi. WenDo jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania. Umiejętności zdobyte na WenDo są przydatne zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. W Niemczech odbywają się kursy WenDo m.in. dla pracownic społecznych, konduktorek, listonoszek.

WenDo to także jedyna w Polsce metoda samoobrony uwzględniająca perspektywę kulturowej tożsamości płci (gender) i perspektywę feministyczną. W kontekście społeczno-politycznym uwrażliwia i pomaga identyfikować przypadki dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną i in. Daje możliwość przyjrzenia się własnej socjalizacji, narzuconym społecznie normom i rolom oraz własnym wyobrażeniom na ich temat.


Metoda WenDo jest wykorzystywana w pracy:


PREWENCYJNEJ Z DZIEWCZYNKAMI (7-12 LAT, 12-15), MŁODYMI KOBIETAMI (16-18 LAT) I KOBIETAMI DOROSŁYMI - m.in. w ramach projektów: „Wolne od przemocy - treningi samoobrony i asertywności dla kobiet WenDo  jako integralna część działań w ramach międzynarodowej akcji „16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet",  warsztaty edukacyjne dla kobiet zagrożonych przemocą dla gminy Warszawa-Północ, warsztaty WenDo dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym z Warszawy, dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie klientek Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym.


Z DZIEWCZĘTAMI I KOBIETAMI, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY PRZEMOCY - w projektach realizowanych m.in. przez Centrum Praw Kobiet („Godne życie i praca dla kobiet ofiar przemocy"), Stowarzyszenie OPTA („Razem działamy przeciwdziałamy - budowanie koalicji antyprzemocowych na wsi", „OdNoWa"), Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Stowarzyszenie Kobiet „Razem łatwiej" z Jaworzna, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, Pogotowie Społeczne w Poznaniu i inne.


Z OSOBAMI BEZROBOTNYMI, PLANUJĄCYMI POWRÓT NA RYNEK PRACY PO URLOPIE MACIERZYŃSKIM, POSZUKUJĄCYMI PRACY I PLANUJĄCYMI ZAŁOŻENIE WŁASNYCH FIRM - m.in. w projektach finansowanych w ramach środków z EFS i programu EQUAL - „Akademia Przedsiębiorczości Kobiet" realizowana przez Fundację Kobiecą eFKA, „Mama wraca do pracy", „Absolwentka szuka pracy" - Global Training Center Sp z o.o.


Ogólne cele warsztatu:

    * podniesie poczucia własnej wartości
    * doświadczenie własnej siły fizycznej i psychicznej
    * zdobycie umiejętności asertywnego zachowania i obrony własnych granic
    * zdobycie umiejętności stosowania technik samoobrony fizycznej
    * zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu przemocy ze względu na płeć
    * zdobycie umiejętności reagowania na przemoc i dyskryminację

Szczegółowe cele są ustalane w odniesieniu do potrzeb i specyfiki konkretnej grupy uczestniczek.


Metody pracy - zajęcia prowadzimy metodą warsztatową, interaktywną, z nastawieniem na przekazywanie praktycznych umiejętności z zakresu samoobrony przed atakiem fizycznym (kopnięcia, ciosy, uwolnienia) oraz zachowań asertywnych. Korzystamy z takich metod jak psychodramy, praca indywidualna i w grupach, dyskusje.

Zapewnimy materiały do zajęć i sprzęt treningowy.

Program warsztatu - Podczas 12-godzinnego warsztetu WenDo kobiety i dziewczęta mają możliwość poznania własnej siły oraz wypróbowania nowych sposobów zachowań (asertywnych) poprzez zastosowanie elementów psychodramy, pracę z oddechem i głosem. Odbywają się ćwiczenia z zakresu efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. W czasie zajęć stosowane są ćwiczenia symulacyjne, odgrywanie ról, dyskusje w małych grupach i plenarne.

W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczymy techniki (ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki), dzięki którym kobiety doświadczają własnej siły oraz uczą się jak się bronić w sytuacji zagrożenia używając tylko własnego ciała.

Efekty warsztatu - Po zakończeniu warsztatu uczestniczki maja poczucie własnej siły oraz przekonanie o prawie i realnych możliwościach obrony własnych granic zarówno w kontekście fizycznym (samoobrona) jaki psychicznym (asertywność). Wzrasta poczucie własnej wartości oraz sprawczości i wpływu na własne życie. Zdobyte na zajęciach umiejętności z zakresu komunikacji i asertywności pomagają lepiej funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi.

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia