WenDo
Wesprzyj fundacjęOferta dla szkół, instytucji, firm
Drukuj


Warsztaty WenDo

Program treningu


Podczas 12-godzinnego treningu (16 godzin szkoleniowych) WenDo kobiety lub dziewczyny mają możliwość poznania własnej siły oraz wypróbowania nowych sposobów zachowań (asertywnych) poprzez zastosowanie elementów psychodramy, pracę z oddechem i głosem. Odbywają się ćwiczenia z zakresu efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. W czasie zajęć stosowane są ćwiczenia symulacyjne, odgrywanie ról, dyskusje w małych grupach i plenarne.
W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczymy techniki (ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki), dzięki którym kobiety doświadczają własnej siły oraz uczą się jak się bronić w sytuacji zagrożenia używając tylko własnego ciała.
Szczegółowy program jest każdorazowo tworzony z uwzględnieniem potrzeb i możliwości danej grupy, w zależności od tego na jakie aspekty samoobrony i asertywności ma zostać położony akcent. Uwzględniamy także wiek i stopień sprawności uczestniczek.

Wielkość grupy
- grupa 8 - 10 kobiet (prowadzi jedna trenerka), 11-16 kobiet (dwie trenerki + duża sala), 17 - 20 (dwie grupy równolegle prowadzone, każda przez jedną trenerkę, każda w osobnej sali). UWAGA! Zajęcia mogą się odbyć przy minimum 6 uczestniczkach.

Czas trwania
- Warsztat podstawowy trwa 12 godzin zegarowych = 16 godzin szkoleniowych (propozycje rozłożenia: 2 x po 6 godzin z godzinną przerwą w środku; 3 x po 4 godziny, 4 x po 3 godziny).

Sala
- w przypadku małej grupy wystarczy sala która musi mieć powierzchnię minimum 50 metrów kwadratowych, musi być pusta (krzesła i stoły trzeba wynieść poza salę, jeśli jest to np. klasa szkolna). Jeśli jest to większa niż 12 osobowa grupa konieczne będzie przeprowadzenie zajęć w większej sali np. gimnastycznej. W trakcie trwania warsztatu potrzebne są: z jednej strony cisza, spokój, możliwość skupienia się (dobrze, żeby w najbliższym otoczeniu nie odbywały się inne głośne zajęcia, czy nie znajdowało się „uczęszczane" boisko), z drugiej strony potrzebna jest duża swoboda ekspresji - na warsztatach czasem głośno się zachowujemy.

Strój
- swobodny na tyle, żeby można było siedzieć na podłodze, wykonywać ćwiczenia fizyczne; konieczne obuwie zmienne, nie ślizgające się

Sprzęt i materiały na WenDo - cały sprzęt treningowy i materiały merytoryczne zapewniają trenerki.

Koszt i formy płatności:

Godzina zegarowa warsztatu dla grupy to koszt ok 300 złotych (cena zawiera przygotowanie programu warsztatu i materiałów dla danej grupy, prowadzenie i ewaluację warsztatu oraz koszty zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu). Zapewniamy natomiast bezpłatnie profesjonalny sprzęt treningowy.
W uzasadnionych przypadkach konieczne jest doliczenie kosztów podróży i noclegu dla trenerek.


W sprawie współpracy z Autonomią prosimy o bezpośredni kontaktfundacja@autonomia.org.pl

Aleksandra Migalska 
edukatorka, trenerka antydyskryminacyjna oraz samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt Wendo, socjolożka, badaczka społeczna z doświadczeniem ukierunkowanym na zmianę społeczną i badanie sytuacji grup narażonych na marginalizację i wykluczenie. Pracuje zarówno z dorosłymi, jak i dziećmi i młodzieżą, prowadząc zajęcia z profilaktyki przemocy, asertywności, edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej, upowszechniania perspektywy praw człowieka, równości i różnorodności społecznej. Od szeregu lat związana z sektorem organizacji pozarządowych, członkini zarządu Fundacji Autonomia, członkini Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Agata Teutsch
Jestem związana z ruchami feministycznymi od ponad 20 lat. Koncentruję się na wzmacnianiu siły, odwagi, samodzielności myślenia i solidarności: kobiet i dziewczynek oraz chłopców i mężczyzn - by miały i mieli moc do wyzwalania się oraz narzędzia do przeciwstawiania się manipulacjom, przemocy i dyskryminacji. Zajmuję się promowaniem edukacji emancypacyjnej i strategii upełnomocnienia oraz rzecznictwem na rzecz włączenia perspektywy płci i antydyskryminacyjnej do programów zw. z bezpieczeństwem w szkołach i na uczelniach.
Jestem certyfikowaną trenerką antydyskryminacyjną i antyprzemocową oraz superwizorką (certyfikat Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych). Współtworzyłam m.in. Akademię Treningu WenDo - szkołę trenerską przygotowującą do prowadzenia zajęć emancypacyjnych, empowermentowych i antyprzemocowych oraz programu edukacji antydyskryminacyjnej „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami".
Jako trenerka pracuję głównie z kobietami i dziewczynkami oraz ogólnie - dorosłymi aktywnymi w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego oraz pracującymi w sektorze edukacji, pomocy społecznej, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Jako trenerka WenDo pracowałam m.in. z dziewczynkami i kobietami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, kobietami LBT oraz liderkami m.in. z Białorusi i Ukrainy.
Jestem ekspertką i doradczynią oraz autorką opracowań dotyczących praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy (w tym - hate crimes, hate speach), działań na rzecz równości i różnorodności.
Jedną z publikacji w których jestem najbardziej dumna jest „Siła, odwaga, solidarność. Upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć. Podręcznik dla organizacji i instytucji" (2016). Jestem też współautorką „Standardu antydyskryminacyjnego dla uczelni" (2015) i „Wprowadzenia do Psychologii LGB" (2012).
W 2007 roku razem z Moniką Serkowską założyłam Autonomię, w 2001 z kilkoma wspaniałymi kobietami - grupę Ulica Siostrzana, a w 2008 Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Jestem aktywną członkinią Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Skończyłam m.in. Stosunki Międzynarodowe na UW, Szkołę Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej i Kurs dot. Teatru Opresjonowanych.


Katarzyna Kasja Żeglicka
Jestem certyfikowaną trenerką WenDo, doradczynią zawodową, trenerką pracy i animatorką kultury; współzałożycielką i prezeską zarządu Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo; członkinią rady Fundacji Autonomia; feministką i aktywistką na rzecz praw kobiet z niepełnosprawnościami.
Ukończyłam Animację Społeczno-Kulturalną na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, podyplomowe studia z doradztwa zawodowego oraz szereg kursów i szkoleń (m.in. Akademia Treningu WenDo, Training on Hate Crime for Civil Society Representatives, Trening Zastępowania Agresji). Posiadam 15-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyłam w Polsce, Niemczech, Belgii i we Włoszech. Pracowałam m.in. w domu dziecka, domu pomocy społecznej, urzędzie pracy. Zajmuję się aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami. Prowadzę indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, WenDo - warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet, warsztaty dot. niepełnosprawności, zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, warsztaty umiejętności miękkich. Cieszy mnie praca z dorosłymi oraz z dziećmi bez względu na stopień sprawności. Od 9 lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi (m.in. ChSON Ognisko, Fundacja Machina Fotografika, Fundacja Dobra Wola, Fundacja Autonomia).
W kręgu moich zainteresowań jest taniec i performance. Obecnie jestem w trakcie kursu podstaw choreografii scenicznej. W styczniu 2018 r. założyłam formistyczną grupę teatralną.

Do realizacji dużych projektów szkoleniowych zatrudniamy dodatkowo osoby prowadzące zajęcia WenDo z całej Polski.

W Polsce, po zakończeniu w kwietniu 2016 rokuAkademii Treningu WenDo realizowanej przez Autonomię  jest 45 trenerek WenDo. Część z nich ukończyła pierwszy kurs trenerski i pracuje od 2004 roku. 30 osób skończyło Akademię Treningu WenDo i posiada uprawnienia do prowadzenia warsztatów WenDo od kwietnia 2016.
Więcej informacji o WenDo: www.wendo.org.pl

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia