sprawozdania
Wesprzyj fundację2017
Drukuj
2017 rok w Autonomii

Z niesłabnącym zaangażowaniem domagałyśmy się z jednej strony uznania wagi problemu przemocy i dyskryminacji oraz podjęcia systemowych działań prewencyjnych, z drugiej strony bezpośrednio wzmacniałyśmy zarówno kobiety i dziewczynki, jak i cale społeczności, by były zdolne do zapobiegania i reagowania na przemoc i dyskryminację ze względu na płeć. Dzięki temu kobiety i dziewczynki, a także chłopcy i mężczyźni, są bezpieczniejsze/i. Takich kobiet, mężczyzn, dziewczynek i chłopców nie da się instrumentalnie wykorzystywać m.in. w ksenofobicznych manipulacjach.

Dla nas opór przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewczynek, to nie "sprawa kobiet", ale sprawa, która dotyczy polityki wewnętrznej i zagranicznej, to sprawa wymiaru sprawiedliwości i pomocy społecznej, sprawa edukacji i gospodarki.

Znów byłyśmy w szkołach, na uczelniach, w domach kultury, na ulicach, w internecie. W dużych miastach i małych wioskach. Dbałyśmy o dostępność naszych działań.

Żeby zwiększyć zasięg zdobyłyśmy patronaty i matronaty honorowe i medialne. Wspierali nas m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego i.m. KEN w Krakowie i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz media: portal ngo.pl, pismo feministyczne Zadra, Wysokie Obcasy, Codziennik Feministyczny, Niebieska Linia, TOK FM, Głos Nauczycielski.

Najkrócej:

300 dziewczynek i kobiet nauczyło się jak reagować na przemoc i mówić „NIE", odzyskało wiarę w siebie, zdobyło odwagę i zdolność decydowania, uwolniło głos i krzyk, poczuło siłę rąk i nóg, potrafiło roztrzaskać sosnową grubą deskę. Chcą żeby ich przyjaciółki lub córki/matki mogły nauczyć się tego co one.
800 osób wszystkich płci dowiedziało się jak można działać na rzecz praw człowieka i demokracji- wzięło udział w 11 spotkaniach i 27 projekcjach na Festiwalu WATCHDOCS.
129 TYSIĘCY!!! osób dowiedziało się czym jest KONSENT, czyli entuzjastyczna zgoda w kontaktach seksualnych
rozgłos wokół Międzynarodowego Dnia Dziewczynki - po 3 latach naszych działań mówiły i obchodziły to święto media, organizacje a nawet urzędy miejskie.
w 11 miejscowościach, 396 osób: uczennic i uczniów, ludzi znających się z pracy, sąsiadek i sąsiedów aktywnie wzięło udział w działaniach dotyczących wolności od przemocy dzięki 13 lokalnym liderkom - współpracującym z Autonomią.
o 96 inicjatywach w ramach „Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" informowało kalendarium,
na 3 uniwersytetach: Jagiellońskim, Pedagogicznym i Warszawskim wspierałyśmy działania na rzecz bezpieczeństwa w edukacji, a dla Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzyłyśmy program edukacji antydyskryminacyjnej.

Wszystko to było możliwe dzięki wytężonej - w ogromnym zakresie wolontariackiej - pracy kilkunastu kobiet z całej Polski, wsparciu finansowemu Fundacji Batorego, środkom z Budżetu Obywatelskiego Krakowa oraz dzięki darowiznom wspaniałych 50 (za)Siłaczek i (za)Siłaczy, którzy wpłacili na realizację działań 5 tysięcy! Fundacja Dobra Wola z Krakowa, cały rok udostępniała nam swoje biuro.

Wśród osób zaangażowanych w realizację działań były:
 Ola, Ola, Justyna, Justyna, Marzena, Dorota, Patrycja, Ida, Kasia, Magda, Daria, Kasja, Aga, Aga, Klaudia, Karolina, Natalia, Weronika, Agata, Dagmara, Paulina, Jolanta, Emilia, Iwona, Joanna, Anna, Małgorzata, Katarzyna, Agnieszka, Ewelina, Joanna, Barbara Bogusia, Ewa, Barbara, Ewa , Alina, Destina, Małgorzata, Marta, Anna, Ewelina, Katarzyna i in.

DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy także Wam wszystkim - które i którzy uczestniczycie w naszych działaniach bezpośrednio i wirtualnie!

Pozdrawiamy
fundacja Autonomia


A oto szczegóły:


I. Empowerment i mobilizacja obywatelek/Ii przeciw dyskryminacji i przemocy:

 • Przeprowadziłyśmy 10 bezpłatnych warsztatów WenDo dla dziewcząt w wieku od 11 do 15 lat dla ok. 120 dziewcząt z Krakowa we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i 12 z Zawadki Rymanowskiej.
 • Przeprowadziłyśmy bezpłatne warsztaty WenDo dla dorosłych kobiet, w Krakowie i Zabrzu - łącznie dla ok. 40 kobiet, w tym z niepełnosprawnościami.
 • Zrealizowałyśmy 26. Kampanię 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć pod hasłem „Od pokoju w domu do pokoju na świecie. Zadbajmy o bezpieczną edukacje dla wszystkich!", przeszkoliłyśmy 14 liderek lokalnych (dwuczęsiowe), które zrealizowały 16 działań lokalnych, w 11 miejscowościach, dla niemal 400 osób; promowałyśmy kampanię w całej Polsce (zdobycie patronatów i matronatów, promocja na FB, kampania16dni.org, kalendarium działań, wydanie i dystrybucja 4 ulotek/pocztówek); nasze ogólnopolskie kalendarium zgromadziło i informowało o 100 inicjatywach w całym kraju; zrealizowałyśmy szereg wydarzeń w Krakowie, ponad 129 tysięcy osób dzięki naszym grafikom dowiedziało się czym jest KONSENT.
 • Zorganizowałyśmy krakowską edycję Objazdowego festiwalu filmowego WatchDOCS. Prawa Człowieka w Filmie w Krakowie i Poroninie. Łącznie wzięło w niej udział ok. 800 osób, odbyły się 23 projekcje i 11 spotkań towarzyszących. Zrealizowałyśmy 4 projekcje przedfestiwalowe (11.05, 20.06, 8.08, 29.09).
 • Po raz 3 zorganizowałyśmy Międzynarodowy Dzień Dziewczynki pod hasłem „Niezłomne, buntowniczki, bohaterki" (14.10.2017, Kraków) - kilkadziesiąt osób dorosłych i dziewczynek wzięło udział w warsztatach i projekcji filmu poświęconego Malali Jousufzai.
 • W ramach Inicjatywy Niepodległe 2018 - założyłyśmy www.niepodlegle.pl, organizowałyśmy spotkania i działania promocyjne (m.in. w ramach OFIP)
 • Świętowałyśmy nasze 10 lecie - cały rok na FB przypominałyśmy naszą herstorię, a 14.10.2017 spotkałyśmy się na urodzinowej imprezie.
 • Aktywnie dołączałyśmy do stanowisk, apeli i listów protestacyjnych - (np. NCRSO, do KE ws. nieprzestrzegania przez polski rząd zasady praworządności, w sprawie wyroku TK dot zgromadzeń, pod listem w sprawie funduszy EOG, apelu o veto prezydenta dot ustawy o NIW itd.)

 

II. Standaryzacja i upowszechnianie upełnomocnienia/empowermentu i edukacji emancypacyjnej jako jednej z kluczowych metod przeciw przemocy motywowanej uprzedzeniami i dyskryminacji:

 • Wsparłyśmy profesjonalny rozwój trenerek WenDo: zorganizowałyśmy dla absolwentek Akademii treningu WenDo 10 płatnych staży, prowadzimy system certyfikacji.
 • Promujemy i rozsyłamy podręcznik „Siła, odwaga, solidarność - upełnomocnienie jako skuteczna strategia..."
 • Miałyśmy wystąpienia na konferencjach i seminariach.

 

III. Rozwijanie kompetencji i zaangażowania osób, organizacji i instytucji w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej oraz włączania perspektywy płci i antydyskryminacyjnej do programów i polityk antyprzemocowych, w tym działalność mobilnego punktu edukacyjno - eksperckiego dla edukatorów/ek, pracownic/ków socjalnych, pedagogów/żek i terapeutów/ek, aktywistów/ek, studentów/ek, mediów:

 • doradztwo i wsparcie - m.in. konsultacje eksperckie dla biura rzecznika Praw Obywatelskich dot. badania nt molestowania seksualnego na uczelniach, prowadzenie czytelni i wypożyczalni filmów (skorzystało ok. 10 placówek), newsletter w 2017 roku - 7 numerów, strony www (na bieżąco uzupełniane i aktualizowane: kampania16dni.pl, watchdocskrakow.pl, autonomia.org.pl. Bezuprzedzen.org - zawieszona od ok. miesiąca po homofobicznym ataku hakerskim);
 • wsparcie eksperckie w ramach Zespołu ds. Standardu antydyskryminacyjnego dla uczelni (spotkania: 23.01.2017, 06.03.2017, 15.05.2017) i wsparcie dla uczelni wdrażających (np. opracowanie dla UJ;
 • rzecznictwo - udział w spotkaniach Koalicji Równych Szans, współtworzenie teamu koordynującego Koalicji Edukacji Antydyskryminacyjnej, zakończone sukcesem starania o przyjęcie do Women Against Violence Europe - największej tego rodzaju sieci w Europie (ponad 100 organizacji i grup z 46 krajów, Autonomia jest jedną z dwóch organizacji z Polski), spotkanie z Nielsem Muzniksem Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy (6.12.2017).
 • udział w konferencjach i seminariach: "Edukacja równościowa" (04.2017), wizyta studyjna aktywistek praw kobiet w Komisji Europejskiej, (03.2017), seminarium EFUS "Preventing discriminatory violence at the local level" (2/3.03.2017), udział w konferencji KWP i RPOS w Krakowie pt „Czy przemoc ma płeć. O potrzebie uwzględniania kwestii płci w realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" (9.10.2017), panel dyskusyjny Stowarzyszenia „Miłość nie wyklucza" (29.09.2017), „Feminist response to the growing nationalism" (6.10.2017); publikacje tekstów; udzielanie wywiadów eksperckich (do badania OSI, dla AI z Londynu, dla studentow/ek, z Human Rights First).

 

Poszerzałyśmy dostępność oferty dla osób z niepełnosprawnościami - starałyśmy się o organizowanie działań w przestrzeniach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i oferowałyśmy tłumaczone na PJM.

Nasze działania były dostępne bez względu na stopień zamożności - udział we wszystkich powyższych warsztatach, projekcjach i szkoleniach był nieodpłatny.

Rozszerzałyśmy współpracę z instytucjami publicznymi, mediami i organizacjami:

 

 • Podpisałyśmy oficjalną umowę o współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym (wrzesień 2017), przygotowujemy konferencję „Płeć i naród", realizujemy wspólny projekt „STOP seksistowskiej mowie nienawiści".
 • Współpracujemy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - udzialiłyśmy konsultacji eksperckich dot. badania nt molestowania seksualnego na uczelniach, korzystamy ze wsparcia i wymiany informacji w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.
 • Zaktualizowałyśmy informacje o Autonomii na liście partnerów społecznych MEN.
 • Uzyskałyśmy dla naszych działań Patronaty i Matronaty honorowe: Rzecznika Praw Obywatelskich dra Adama Bodnara, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dra hab. Marcina Pałysa prof. UW, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. dra hab. Kazimierza Karolczaka oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.


Realizujemy wspólne inicjatywy m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Fundacją Pozytywnych Zmian, Stowarzyszeniem Strefa Wenus z Milo, WBP, kinem Paradox, Biblioteką Gminną w Poroninie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie i Uniwersytetem Warszawskim i In.

 


Dbałyśmy o komunikację:

 • Rozwijamy komunikację przez media społecznościowe. W 2017 roku odnotowałyśmy wzrost liczby polubień o ok. 25% z 2638 - 3317.
 • Miałyśmy wystąpienia w mediach (wywiad dla Polityki, Gazety Wyborczej, Świata Problemów, Polsatu, TVN, Radio Kraków, Program I PR), artykuły prasowe.
 • Zdobyłyśmy patronaty i matronaty medialne - Wysokie Obcasy, TOK FM, Niebieska Linia , Głos Nauczycielski, Zadra, NGO.PL oraz Codziennik Feministyczny
 • Uruchomiłyśmy system zarządzania kontaktami CIVICCRM

 


Sprawa rozwiązania umowy i cofnięcia dotacji przez MRPiPS: Autonomia z pomocą prawniczek wniosła o ponowne rozpatrzenie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego wobec Autonomii, w dniu 05-11-2017 otrzymałyśmy decyzję o przeniesieniu sprawy z MRPiPS do P. Glinskiego jako Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego przy KPRM. Teraz czekamy na kolejne decyzje w naszej sprawie.


Rozwijamy się: w Autonomii stałe zatrudnienie mają dwie osoby, w wymiarze ok ½ etatu. Pozostałe osoby współpracują przy realizacji konkretnych, ograniczonych czasowo zadań. W 2017 roku zaangażowałyśmy w bezpośrednią pracę, także wolontaryjną, łącznie ok. 30 osób. Jednocześnie dałyśmy zatrudnienie około 20 osobom. Członkinie zespołu regularnie podnoszą swoje kwalifikacje: brałyśmy udział w szkoleniach z fundraisingu i komunikacji. Pracowałyśmy nad strategią komunikacyjną, fundraisingową i ogólną.

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia