STOP seksistowskiemu hejtowi
Wesprzyj fundacjęinfo
Drukuj
STOP seksistowskiej mowie nienawiści! Informacje o projekcje

Idea projektu, czas realizacji

Wspólny projekt fundacji Autonomia i Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pt. STOP seksistowskiej mowie nienawiści (SMN) został zainicjowany w 2016 roku. W krakowskiej gazetce manilowej ukazał się artykuł dotyczący SMN, a w serwisie społecznościowym Facebook ogłoszono uruchomienie projektu. Bezpośrednim impulsem było ogłoszenie przez Radę Europy 8 marca 2016 Dniem Przeciwko Seksistowskiej Mowie Nienawiści. Był to wielki sukces ruchu feministycznego, który od kilkudziesięciu lat walczy i domaga się podjęcia skutecznych działań, ograniczających zasięg mowy nienawiści motywowanej mizoginią, nienawiścią do kobiet, przekonaniem o ich podrzędności.

Choć rośnie świadomość powagi i skali problemu oraz konieczności przeciwdziałania mu, to niestety w Polsce mowa nienawiści ze względu na płeć wciąż jest powszechna i nie jest zakazana. Karmi się uprzedzeniami i stereotypami. Poniża, oczernia, trywializuje, dehumanizuje. Prowadzi do dyskryminacji i przemocy.

Seksistowska mowa nienawiści może być kierowana do kobiet, mężczyzn i wszystkich osób, których płeć zostaje potraktowana jako pretekst do poniżenia i zastosowania przemocy słownej lub ikonicznej. W większości przypadków jej adresatkami są kobiety, choć konsekwencje ponosi całe społeczeństwo. Dlatego też potrzebny jest solidarny opór i wypracowanie długofalowej strategii działania. 

Realizacja kluczowych działań projektu będzie miała miejsce w tym roku, 2018, w setną rocznicę wywalczenia praw wyborczych przez kobiety na ziemiach polskich. Projekt realizowany będzie od stycznia do maja 2018 roku.


Celem projektu jest podniesienie świadomości dotyczącej form, rodzajów i skali seksistowskiej mowy nienawiści (SMN) w przestrzeni publicznej (w tym w Internecie) oraz wypracowanie strategii reagowania na nią, zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i - w miarę możliwości - prawnej i instytucjonalnej.

Zaczniemy od dwóch spotkań seminaryjnych, które odbędą się w Krakowie. Ich celem będzie uwspólnienie rozumienia podstawowych pojęć oraz refleksja nad mechanizmami i formami SMN. Na kolejnych spotkaniach przejdziemy do analizy konkretnych przykładów SMN oraz działań polegających na jej dokumentowaniu (w przestrzeni off-line i on-line). Projekt zmierza do opracowania i upublicznienia strategii radzenia sobie/reagowania na SMN w przestrzeni publicznej.
Zakończenie projektu w formie wystawy i konferencji prasowej planujemy na maj 2018 roku.

Kalendarium projektu:

Rekrutacja do projektu - styczeń 2018

Spotkania Grupy Roboczej(czwartki, 18:00-21:00)

  • 25.01.2018
  • 22.02.2018
  • 22.03.2018
  • 26.04.2018
  • 17.05.2018

 

Spotkanie podsumowujące projekt
24.05.2018

Warunki uczestnictwa w projekcie: 

  • przesłanie deklaracji uczestnictwa (wzór w załączniku, najlepiej w formie skanu) do dnia 20 stycznia, na adres: mstoch@up.krakow.pl (w tytule: aplikacja do projektu SMN);
  • pełna dyspozycyjność w wyznaczonych terminach (spotkania w Krakowie).


Niestety nie przewidujemy zwrotu kosztów dojazdu na spotkania. Informacja o zakwalifikowaniu się do projektu zostanie przesłana do dnia 22 stycznia br.

Dostępność:

Organizatorki projektu podejmują starania o zwiększanie dostępności realizowanych przez siebie działań. W zależności od potrzeb osób uczestniczących w projekcie możemy zapewnić tłumaczenie na PJM i organizację spotkań w przestrzeniach dostępnych dla osób poruszających się na wózkach (szczegółowe pytania znajdują się w formularzu zgłoszeniowym/aplikacji).

Koordynatorka projektu

dr Magdalena Stoch
Ośrodek Badań nad Mediami
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
mstoch@up.krakow.pl

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia