nasze publikacje
Wesprzyj fundacjęSiła, odwaga, solidarno¶ć
Drukuj
Siła, odwaga, solidarno¶ć. Upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcz±t i innej przemocy ze względu na płeć. Podręcznik dla organizacji i instytucji

Podręcznik dla organizacji i instytucji pt. „Siła, odwaga, solidarno¶ć..." jest pierwsz± w Polsce publikacj± w kompleksowy sposób odnosz±c± się do upełnomocnienia (z ang. empowerment) jako jednej ze strategii w walce z przemoc± wobec kobiet i dziewczynek oraz inn± przemoc± ze względu na płeć.


Pobierz bezpłatnie pdf tutaj


„Siła, odwaga, solidarno¶ć. Upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcz±t i innej przemocy ze względu na płeć. Podręcznik dla organizacji i instytucji."


  • Jak sprawić, by przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i dziewczynek było skuteczniejsze i daj±ce siłę?
  • Co zrobić by działania zwi±zane z przeciwdziałaniem przemocy prowadziły do zmiany relacji społecznych opartych na nierówno¶ciach, uprzedzeniach, eksploatacji i przemocy?
  • W jaki sposób może być rozumienie upełnomocnienie (empowerment)?
  • Jakie s± podstawowe narzędzia, z których czerpie strategia upełnomocnienia?
  • Czy i jakie istniej± przykłady wykorzystania upełnomocnienia w działaniach zwi±zanych z powstrzymywaniem przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć w Polsce?
  • Co zrobić, by edukacja była obszarem, w którym szczególne znaczenie przykłada się do zapewnienia bezpieczeństwa?


Na te i inne pytania szukały¶my odpowiedzi w najnowszej publikacji fundacji Autonomia.

 

Matronuj± i patronuj± publikacji: Rzecznik Praw Obywatelskich, feministyczne pismo Zadra, pismo Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia", Codziennik Feministyczny, portal ngo.pl, TOK FM Pierwsze Radio Informacyjne.

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia