Kampania 16 Dni Akcji
Wesprzyj fundacjęKampania 2015
Drukuj
Podsumowanie Kampanii "16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć" - 2015

Kampania 16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć w 2015 odbywała się pod hasłem „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!" Koordynatorki i organizatorki polskiej Kampanii zdecydowały się rozszerzyć ten zakres tematyczny, by zwrócić również uwagę na szczególną sytuację kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami, które są szczególnie narażone na przemoc.

Autonomia koordynowała działania ogólnopolskie, będąc w kontakcie z organizacją inicjującą i koordynującą globalną kampanię: CWGL. W ramach tej współpracy przygotowałyśmy i opublikowałyśmy tłumaczenia tegorocznych materiałów kampanii oraz przekazałyśmy informację o polskich wydarzeniach. Jednak cała kampania była wspólnym dziełem Autonomii, organizacji partnerskich projektu (Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo, Fundacja Pozytywnych Zmian, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej) oraz osób i organizacji związanych z organizowaną przez Autonomię Akademią Treningu WenDo. W ramach kampanii prowadziłyśmy też współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz Uniwersytetem Jagiellońskim, Arteteką Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz fundacją Phan Bde i in.

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM - ZASIĘG KAMPANII JEST OGROMNY DZIĘKI NASZYM POŁĄCZONYM WYSIŁKOM!


Polska kampania koordynowana przez Autonomię w liczbach - podstawowe dane:
• 30 lokalnych organizatorek,
• 49 inicjatyw (w tym 3 kampanie w mediach społecznościowych),
• 26 miejscowości,
• 1864 bezpośrednich odbiorczyń i odbiorców wydarzeń (nie wliczono odbiorczyń i odbiorców przekazów internetowych).

29 osób uczestniczących w ATW było zaangażowanych w realizację wydarzeń w ramach kampanii 16 dni i stało się tym samym lokalnymi liderkami kampanii (ich zadaniem było zrealizowanie jednego lokalnego wydarzenia). Część z nich posiadała już takie doświadczenie z poprzednich lat, ale dla wielu było to pierwsze takie doświadczenie. Wydarzenia krakowskie koordynowały osoby z Autonomii.

Liderki lokalnych kampanii otrzymały od Autonomii komplet materiałów edukacyjnych, złożonych z „Kalendarium praw człowieka" wyd. przed fundację oraz 3 filmów edukacyjnych „Niebieskoocy", „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości", „Delikatnie nas zabijają III. Obrazy kobiet w reklamie" wraz z podręcznikami do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Jak wynika z informacji od lokalnych liderek kampanii, uczestnictwo w Akademii Treningu WenDo miało istotny wpływ na program organizowanych przez lokalne koordynatorki wydarzeń - osoby inspirowały się wzajemnie oraz zapraszały do wspólnego organizowana wydarzeń (np. Fundacja Pozytywnych Zmian współorganizowała spotkania związane z jej dorobkiem wraz kilkoma organizacjami w różnych miastach).

W ramach Kampanii zrealizowanych zostało łącznie 49 inicjatyw (ogólnie w całej Polsce było ich więcej - nie wszystkie zostały wpisane w ogólnopolski program Kampanii). Poniżej przedstawiono chronologicznie uporządkowaną listę inicjatyw zrealizowanych w ramach programu ogólnopolskiej kampanii 16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć w 2015 r. (dane w porządku: data, miejsce realizacji, tytuł wydarzenia, organizacja/osoba realizująca):

1. 05-06.11.2015, Kraków, Gender - Edukacja - Praca. Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne - ogólnopolska konferencja, fundacja Autonomia,
2. 10.11-10.12.2015, w Internecie, Promowanie kampanii 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 25 listopada - 10 grudnia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku,
3. 10.11.2015, Giżycko, Spotkanie z Timem Guenard autorem książki pt. „Silniejszy od nienawiści" 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY, od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku,
4. 23-24.11.2015, Wieliczka, Warsztat WenDo - budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony dla kobiet w Wieliczce, PCPR w Wieliczce, Autonomia,
5. 24.11.2015, Góra, Warsztaty dla dziewcząt z liceum, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze,
6. 24.11-10.12.2015, Facebook, „16 kobiet działających na rzecz prawa dziewczynek i kobiet do edukacji", Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej,
7. 25.11.2015, Lublin, Projekcja filmu „Za kratami nie nosimy burek", Fundacja HerStory,
8. 25.11.2015, Kielce, Konferencja inaugurująca IX Kampanię społeczną „Biała wstążka", SOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
9. 25.11.2015, Warszawa, Przemoc domowa w polskich sądach - prezentacja wyników monitoringu rozpraw z art. 207 k.k., Fundacja Feminoteka, Fundacja Pozytywnych Zmian,
10. 25.11.2015, Facebook, 25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, Autonomia,
11. 26.11.2015, Łódź, Wystawa komiksów „Women for Democratic (R)evolution" / "Kobiety dla demokratycznej (r)ewolucji", Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK,
12. 26.11.2015, Białystok, 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć - spotkania z uczniami nt. poszanowania praw kobiet, Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12,
13. 26.11.2015, Wrocław, Samoobrona kobiet - warsztaty, Destina Kuliś, Anna Smarzyńska,
14. 26.11.2015, Łódź, Karioka Girls Rock Camp - obozy muzyczne dla dziewczyn - spotkanie, Fundacja Pozytywnych Zmian,
15. 26.11.2015, Łódź, Dziewczyńskie Przestrzenie Bez Przemocy, Kinga Karp,
16. 26.11.2015, Szczecin, Warsztaty „Consent czyli zgoda", Małgorzata Lisowska,
17. 26.11.2015, Kraków, „Media i przemoc wobec dziewcząt i kobiet", Autonomia,
18. 27.11.2015, Nowy Targ, Projekcja filmu „Maska twardziela", Do siebie - gabinet pomocy psychologicznej i rozwoju osobistego - Ewa Kruchowska,
19. 27.11.2015, Tarnowskie Góry, Przemoc wobec kobiet. Fakty, mity i stereotypy. Projekcja filmu „Delikatnie nas zabijają 3" połączona z wystawą i rozmową na temat przemocy wobec kobiet, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowskich Górach,
20. 28.11.2015, Opole, „Rola mediów w kształtowaniu wizerunku kobiet w kulturze i społeczeństwie", Stowarzyszenie MIR Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych,
21. 28.11.2015, Kraków, „Poruszenie", Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo, Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży,
22. 30.11, 02.12, 7.12.2015, Góra, Projekcje filmowe i dyskusje, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze, 23. 01.12.2015, Kielce, Zajrzeć pod maskę twardziela - działania na rzecz przekraczania stereotypów płci, Fundacja AlterEdu/ Liceum Ekonomiczne im. Oskara Langego w Kielcach,
24. 01.12.2015, Poznań, Przemoc domowa w polskich sądach - prezentacja wyników monitoringu rozpraw z art. 207 k.k.; wraz ze spotkanie zespołu interdyscyplinarnego, Konsola, Fundacja Pozytywnych Zmian,
25. 01.12-16.12.2015, Góra, Wystawa „Kobiety dla demokratycznej (r)ewolucji", Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze,
26. 02.12.2015, Poznań, Karioka Girls Rock Camp - obozy muzyczne dla dziewczyn -s potkanie, Konsola, Fundacja Pozytywnych Zmian,
27. 02.12.2015, Gdańsk, Pokaz filmu „Modelki" i dyskusja dotyczącą sytuacji kobiet z niepełnosprawnością, Instytut Kultury Miejskiej,
28. 03.12.2015, Szczecin, "Karioka Girls Rock Camp" - obozy muzyczne dla dziewczyn - spotkanie, Małgorzata Lisowska,
29. 03.12.2015, Poznań, Praca z osobami stosującymi przemoc - spotkanie dla specjalistek/specjalistów, Stowarzyszenie Kobiet Konsola,
30. 04.12.2015, Chełmek, Projekcja filmu „Delikatnie nas zabijają", połączona z rozmową nt przemocy wobec kobiet, Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo,
31. 04.12.2015, Kraków, Męskość, militaryzm, ruchy nacjonalistyczne i klasy mundurowe, Autonomia,
32. 04.12.2015, Kielce, Zajrzeć pod maskę twardziela - działania na rzecz przekraczania stereotypów płci, Fundacja AlterEdu/ Technikum nr 3 w Kielcach,
33. 05.12.2015, Zgierz, Samoobrona w pigułce, czyli NIE znaczy NIE, Justyna Zielińska,
34. 05.12.2015, Katowice, Bezpieczne dziecko - czego uczyć dzieci, by trudniej było je skrzywdzić, Ośrodek Twórczego Rozwoju „Skrzydlata Żyrafa",
35. 05.12.2015, Warszawa, Pokaz filmu „Maska twardziela" z dyskusją, Olesya Malyugina,
36. 05.12.2015, Zabrze, Żywa Biblioteka, Stowarzyszenie Ekspedycja w głąb kultury
37. 05-06.12.2015, Kraków, „Scena dla twardziela" - warsztaty, Fundacja Phan Bde, Autonomia,
38. 06.12.2015, Zgierz, Samoobrona w pigułce, czyli NIE znaczy NIE, Justyna Zielińska,
39. 06.12.2015, Kraków, „Scena dla twardziela" - spektakl realizowany metodą Teatru Forum, Phan Bde z Autonomia,
40. 07.12.2015, Kluczbork, Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości, Zakład karny w Kluczborku, Autonomia,
41. 08.12.2015, Kielce, Zajrzeć pod maskę twardziela - działania na rzecz przekraczania stereotypów płci, Fundacja AlterEdu/ Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych,
42. 08.12.2015, Pisz, Projekcja filmu „Powoli nas zabijają", Stowarzyszenie Kobieta na PLUS,
43. 08.12.2015, Sosnowiec, Bezpieczne relacje - zgoda i odmowa w relacjach intymnych, Ośrodek Twórczego Rozwoju „Skrzydlata Żyrafa",
44. 08.12.2015, Opole, „kiedy to się zaczyna..., czyli kulturowe przyczyny przemocy wobec kobiet", Stowarzyszenie MIR Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych,
45. 09.12.2015, Szaflary, Radzenie sobie z konfliktem w bliskich relacjach, Marta Szyrkowiec-Paruzel,
46. 09.12.2015, Częstochowa, Przemoc domowa w polskich sądach - prezentacja wyników monitoringu rozpraw z art. 207 k.k., Fundacja Pozytywnych Zmian, Autonomia,
47. 09.12.2015, Wrocław, Przemoc w relacjach niehetronormatywnych, Kultura Równości,
48. 10.12.2015, Bielsko-Biała, Karioka Girls Rock Camp - obozy muzyczne dla dziewczyn - spotkanie, Fundacja Pozytywnych Zmian,
49. 11.12.2015, Góra, Żywa Biblioteka, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze.

Podsumowując, zrealizowane zostały 2 konferencje, 18 spotkań łączących projekcję filmu z dyskusjami lub prelekcjami, 10 spotkań dyskusyjnych z prezentacją lub wykładem, 10 warsztatów, 2 wystawy, pokazano 2 spektakle oraz zorganizowane został 2 tzw. żywe biblioteki. Niektóre z inicjatyw łączyły różne powyższe formy uczestnictwa.

Materiały promocyjne, edukacyjne
W ramach kampanii powstała strona internetowa www.kampania16dni.pl, zawierająca kalendarium umożliwiające wpisywanie wydarzeń przez osoby niezwiązane z fundacją (dzięki temu dodanych zostało wiele wydarzeń) oraz szereg materiałów edukacyjnych. Jest to narzędzie, które ułatwi prowadzenie kampanii również w przyszłych latach.
Ponadto na rzecz kampanii wydrukowanych zostało 15 000 ulotek antyprzemocowych wg 3 nowopowstałych projektów: skierowana do dziewczynek, do mężczyzn oraz poświęcona konsentowi jako metodzie przeciwdziałania przemocy. Ponadto powstały gadżety antyprzemocowe, promujące kampanię 16 Dni Akcji: 2000 szt. smyczy wraz z gwizdkami. Materiały te były dystrybuowane podczas wydarzeń kampanii w całej Polsce.

Kampania w mediach
Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 2015 była promowana w różnych mediach. Powstała nowa strona internetowa: kampania16dni.pl, na której dostępne są materiały edukacyjne, kalendarium wydarzeń, przydatne informacje na temat przeciwdziałania przemocy itp.
Ze statystykę strony, pozyskanych za pomocą programu Google Analytics wynika, że od 20 listopada do 20 grudnia 2015 r. było 3,5 tys. odsłon, z czego ponad 1000 unikalnych użytkowników. Ponad 70% odsłon było pierwszą wizytą na serwisie. Najwięcej wizyt odnotowano w pierwszych dniach Kampanii. Średni czas odwiedzin strony to ponad 2 minuty, co jest dosyć dobrym wskaźnikiem. Najczęściej osoby wchodziły na stronę bezpośrednio poprzez kliknięcie linku - 41% oraz poprzez media społecznościowe (głównie Facebook) - 32%.
Informacje o Kampanii były na bieżąco dodawane na fanpage fundacji Autonomia. W czasie trwania akcji zasięg postów docierał do ponad 60 tysięcy unikalnych użytkowników i użytkowniczek tego portalu społecznościowego. Ilość polubień fanpage'a wzrosło w tym okresie o 46 i na dzień 10 grudnia 2015 liczyło 1926 „lajków".

Informacje o kampanii i zaangażowaniu w nią Autonomii pojawiły się także w Polskiej Agencji Prasowej oraz na ogólnopolskich i lokalnych portalach internetowych: Niebieska Linia, Onet, Bezpieczny Student UJ, Jasło 4U, Gazeta Wyborcza, Radio Zet, NGO.PL.

Wzięłyśmy udział w trzech audycjach stacji radiowych o ogólnopolskim zasięgu: RDC, OFF Kraków, TOKFM.
Informacje o Kampanii ogólnopolskiej i lokalnej-krakowskiej rozesłane zostały przez bazę osób otrzymujących newsletter Autonomii (ok. 2000 osób), a także do małopolskich uczelni wyższych i instytucji zajmujących się działaniami pomocowymi i antyprzemocowymi, np. MOPS, ROPS.

W ramach Kampanii przeprowadziłyśmy akcję w mediach społecznościowych opartą na zasadzie „łańcuszka fesjbukowego". Akcja wzbudzała duże zainteresowanie i entuzjazm. Niestety trudno oszacować realny zasięg akcji, gdyż część osób publikowała swoje posty jako prywatne w związku z czym są one niewidoczna dla osób postronnych. Na przyszłość zawarto zastanowić się w jaki sposób zachęcić osoby do publicznego udostępniani treści kampanijnych postów.

Jakkolwiek w mediach w okresie kampanii pojawiało się bardzo wiele informacji dotyczących lokalnych wydarzeń, używano logotypu kampanii oraz odsyłano do strony www.kampania16dni.pl, stosunkowo rzadko lokalne działaczki informowały o fundacji Autonomia jako organizacji wspierajacej materiałami, ulotkami, informacyjnie kampanię ogólnopolską - stąd w sumie niewielka "obecność" Autonomii w lokalnych doniesieniach medialnych.


ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ POŚWIĘCONĄ KAMPANII: www.kampania16dni.pl

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia