WenDo
Wesprzyj fundacjęwspieraj± nas

Aktualnie wspieraj± nas: 

Fundacja im. S. Btorego


oraz grono (za) Siłaczek i (za)Siłaczy, czyli osób prywatnych zasilaj±cych Fundusz "Siła, odawga, solidarno¶ć" i statutowy regularnie, a czasem jednorazowo:


W pierwszym półroczu 2017 roku grono to, tworzyły i tworzyli:


Katarzyna Magdalena Daria Milena Jan
Laura Monika Piotr Urszula Zuzanna
Tomasz Anny Małgorzata Adrianna Marta

 


Wcze¶niej otrzymywały¶my dofinansowanie od:


logo Funduszu dla Organizacji Pozarz±dowych

Logo Funduszu EEA Grants Logo Fundacji Fundusz Współpracy

Logo Norway Grants

logo Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Fundacja im. S. Btorego

 

Matronatów i Patronatów honorowych udzieliły nam m.in.:

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia