WenDo
Wesprzyj fundacjęREALIZOWANE PROJEKTY
Pomoc uchodĽczyniom po do¶wiadczeniu przemocy ze względu na płeć

Projekt "Pomoc uchodĽczyniom po do¶wiadczeniu przemocy ze względu na płeć" obejmował stworzenie bazy wiedzy na temat dobrych praktyk i rekomendacji dotycz±cych działań skierowanych do kobiet, które ł±cz± do¶wiadczenie uchodĽctwa i przemocy ze względu na płeć, stworzenie bazy danych osób, które posiadaj± kompetencje do wsparcia w działaniach skierowanych do uchodĽczyń po do¶wiadczeniu przemocy ze względu na płeć i przeszkolenie osób maj±cych zawodowy kontakt z uchodĽczyniami; stworzenie materiałów informacyjnych skierowanych do społeczeństwa przyjmuj±cego oraz informacji dla uchodĽczyń na temat przemocy ze względu na płeć w języku arabskim. Ważnym elementem projektu było budowanie grupy osób ze społeczno¶ci syryjskiej i jej bliskich, która będzie prowadziła działania informacyjne i wspierała kobiety-uchodĽczynie, przyjeżdżaj±ce do Polski.

Opracowana przez Agatę Teutsch z Autonomii oraz Annę Lipowsk± - Teutsch i Beatę Zaduminsk± z Towarzystwa Interwencji Kryzysowej publikacja "PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ WOBEC UCHOD¬CZYŃ - ramy prawne i rozwi±zania praktyczne dla instytucji i służb publicznych" do pobrania tutaj:

 

Drug± i trzeci± publikacj±, które powstały w ramach projektu s±:

Syria kobiet, wojna i ucieczka

Pomoc uchodĽczyniom po do¶wiadczeniu przemocy ze względu na płeć. Katalog praktyk


Liderem projektu była Fundacja Wolna Syria. Poza Autonomi± partnerkami projektu były Fundacja Feminoteka, Fundacja Inna Przestrzeń, Stowarzyszenie dla Ziemi, Stowarzyszenie Kobiet Konsola oraz Towarzystwo Interwencji Kryzysowej.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia