WenDo
Wesprzyj fundacjęREALIZOWANE PROJEKTY
Monitoring antydyskryminacyjny w Krakowie

 

Baner Fundacji im. Stefana Batorego

 

 

Od marca 2012,  w ramach działań Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej, dzięki środkom otrzymanym na ten cel od Fundacji im. Stefana Batorego, realizujemy projekt


„Monitoring działań podejmowanych przez samorząd Krakowa w zakresie planowania polityki społecznej oraz budżetu pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy”.

 

Głównym celem projektu jest  doprowadzenie do zwiększenia wpływu społeczności lokalnej, a w szczególności grup narażonych na wykluczenie, w procesy planowania i realizacji polityk publicznych.

 

Cele szczegółowe:

·         dokonanie obywatelskiej diagnozy sytuacji przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu na poziomie lokalnym

·         wypracowanie rekomendacji i standardów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w polityce na poziomie samorządu. Projekt ma na celu a następnie.

·         podjęcie dialogu dotyczącego możliwych do przeprowadzenia zmian w tym zakresie oraz wskazanie korzyści wynikających z włączania równościowej perspektywy do działań  samorządu

 

Pierwszym działaniem, jakie zamierzamy podjąć w ramach projektu jest roczny monitoring polityki społecznej Urzędu Miasta Krakowa. Będziemy monitorować politykę społeczną pod kątem jej założeń i realizacji działań równościowych i antydyskryminacyjnych, uwzględniania potrzeb osób narażonych na przemoc, ujmowania dyskryminacji i wykluczenia, włączania ich w tworzenie polityk, programów i budżetowanie. Celem strategicznym planowanego monitoringu jest wypracowanie i przekazanie UMK rekomendacji, będących podstawą dla rozpoczęcia prac nad modelem polityki antydyskryminacyjnej na poziomie lokalnym – Równościowego Planu Działania dla Miasta Krakowa (Krakowskiego Planu Działania na Rzecz Równości).

 

Obecny projekt jest drugim etapem przedsięwzięcia, którego pierwsza, zakończona część była realizowana w okresie od września do końca listopada 2011. Jej celem było zbudowanie i przeszkolenie zespołu badawczego, który realizował będzie obecny projekt. Członkowie i członkinie Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej brali udział w szkoleniach podnoszących  kompetencje i wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego – procedur, struktur i możliwości oddziaływania obywatelskiego i obszaru uwzględniania polityki równości płci, dostępu do informacji publicznej, prowadzenia działań monitoringowych, równościowego budżetowania. Rezultatem pierwszego etapu projektu było stworzenie narzędzi do monitoringu, którymi będziemy się posługiwać.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu, chętnie udzielimy  wszelkich dodatkowych informacji dotyczących założeń i realizacji projektu.

 

Koordynatorka projektu:

Magdalena Korona

m.korona@autonomia.org.pl

tel: 515 476  659

 

Baner Fundacji im. Stefana Batorego

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia