WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI
Studentko, studencie UJ! Zapisz się na warsztaty, weź udział w Kampanii 16 Dni Akcji

Zapraszamy studentki i studentów UJ I, II i III stopnia na szkolenie dla lokalnych liderów i liderek międzynarodowej kampanii "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć"

Dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji Autonomia studentki, doktorantki, studenci i doktoranci po raz pierwszy mają możliwość udziału w specjalnie przygotowanych szkoleniach i włączenia się w działania antyprzemocowe w ramach największej światowej kampanii związanej z przeciwdziałaniem przemocy.

Tym samym Uniwersytet Jagielloński został pierwszą uczelnią w Polsce angażującą się w działania w ramach międzynarodowej kampanii „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć".

Jeśli chcesz:

 • Zdobyć nowe lub uzupełnić już posiadane umiejętności związane ze efektywną komunikacją, asertywnością, rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych.
 • Poczuć się pewniej i bezpieczniej.
 • Zdobyć wiedzę/ podnieść poziom wiedzy na temat przemocy uwzględniającą perspektywę społeczno - kulturowej tożsamości płci (gender).
 • Zdobyć/podnieść  poziom już posiadanych umiejętności rozpoznawania i reagowania na przemoc (być może spotykasz się z sytuacjami, które Cię niepokoją, w których ktoś dopuszcza się przemocy, molestowania i chciałabyś/chciałbyś zareagować, ale nie wiesz do końca jak).
 • Stać się osobą aktywnie przeciwstawiającą się przemocy ze względu na płeć, być liderką/liderem ważnej społecznej zmiany.

Koniecznie zgłoś się do udziału w szkoleniach i podejmij działania antyprzemocowe!

Tematyka szkolenia

Szkolenia będą trwały 16 godzin zegarowych i będą obejmowały takie zagadnienia jak:

 • Płeć społeczno - kulturowa (gender) i jej znaczenie w kontekście przemocy ze względu na płeć.
 • Społeczne i kulturowe wzorce przypisywane mężczyznom i kobietom - uprzedzenia, obyczaje i stereotypy, które mogą skutkować zachowaniami agresywnymi i przemocą ze względu na płeć.
 • Dyskryminacja i przemoc ze względu na płeć (mity i fakty na temat przemocy; rodzaje, formy, skala; przemoc rówieśnicza i na randkach).
 • Międzynarodowa kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć" - historia, założenia, przykłady dotychczasowych działań.
 • Możliwości przeciwdziałania i reagowania na przemoc oraz przygotowanie do prowadzenia działań społecznych przeciwko przemocy ze względu na płeć w ramach Kampanii.

Integralną częścią szkoleń będą zajęcia warsztatowe: kobiety w ramach szkoleń wezmą udział warsztacie antyprzemocowym prowadzonym metodą WenDo - samoobrony i asertywności/budowania pewności siebie dla kobiet (warsztat nie przygotowuje do prowadzenia warsztatów WenDo), a mężczyźni w zajęciach z zakresu profilaktyki przemocy, efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i asertywności.

Szkolenia będą prowadzone przez część czasu w grupach osobno dla mężczyzn i osobno dla kobiet. Część zajęć odbędzie się w grupach łączonych.

Szkolenie poprowadzą: 

Agata Teutsch -  współzałożycielka Fundacji Autonomia, certyfikowana trenerka WenDo, absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Marcin Dziurok - streetworker, pracownik socjalny, psycholog, współpracownik Fundacji Autonomia, członek Towarzystwa Interwencji Kryzysowej.

Zasady udziału w szkoleniach

Uczestniczki i uczestnicy szkoleń otrzymają materiały do prowadzenia samodzielnych działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach Kampanii 16 dni akcji... (prezentacje, broszury, ulotki, gadżety). Zostaną im także udostępnione materiały audiowizualne (filmy edukacyjne, wraz z podręcznikami do prowadzenia zajęć).

Osoby biorące udział w szkoleniu przeprowadzą 1 działanie edukacyjne/ informacyjne skierowane do ok. 15 studentek i studentów w Krakowie (zorganizowanie spotkania, pogadanki, projekcji, konkursu lub innej akcji/działania) w ramach tegorocznej kampanii „16 dni...", tj. między 25 listopada a 10 grudnia 2012 r. (np. pod wspólnym hasłem „Moja siła nie jest po to żeby ranić" - dla chłopców i młodych mężczyzn, „Moje nie - znaczy nie" - dla dziewcząt i młodych kobiet).

Współpraca będzie się odbywała na zasadzie wolontariatu (z uczestnikami szkolenia Fundacja Autonomia podpisze stosowną umowę). Wszystkie osoby, które ukończą szkolenie i przeprowadzą indywidualnie lub w grupach działania w ramach kampanii „16 Dni Akcji..." otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu i wolontariacie w ramach kampanii.

Udział w szkoleniu dla studentek/ studentów i doktorantek/ doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego jest bezpłatny. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Do udziału w szkoleniu i wynikających z nich działaniach zapraszamy studentki/ studentów studiów I i II stopnia oraz doktorantki i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego zainteresowane/ych podjęciem jako wolontariuszki/e - liderki/rzy działań, których celem jest przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć - w szczególności wobec kobiet i dziewcząt. Osoby zgłaszające się do udziału w szkoleniu nie muszą mieć doświadczenia w organizacji tego typu działań. Trenerzy podczas szkolenia przygotują Was do prowadzenia akcji w ramach kampanii.  

Osoby biorące udział w szkoleniu zostaną zaproszone do udziału w seminarium inaugurującym na Uniwersytecie Jagiellońskim kampanię 16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć w dniu 23 listopada 2012 r. (piątek), podczas którego będą mogły zaprezentować organizowane przez siebie działanie.

Terminy

Termin szkolenia: 27-28 października 2012  (Szkolenie odbędzie się w Krakowie. Szczegółową informację o miejscu szkolenia osoby zakwalifikowane otrzymają drogą elektroniczną) 

Godziny zajęć:

 • Sobota (27.10): 9.00- 14.00 i 15.00-18.00
 • Niedziela (28.10): 9.00- 14.00 i 15.00-18.00

Zgłoszenia na wypełnionym i podpisanym formularzu prosimy przesyłać e-mailem na adres: a.teutsch@autonomia.org.pl (w formie zeskanowanego dokumentu).
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 października 2012 r.

Informacja o przyjęciu do udziału w szkoleniach dla liderek/ów zostanie przesłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu do 18 października 2012 r.

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, osoby realizujące projekt wybiorą uczestników szkolenia kierując się opisanymi w formularzu zgłoszeniowym pomysłami na własne działania w ramach kampanii.

Liczba miejsc ograniczona! Szkolenie odbędzie się w grupach maksymalnie 12 osobowych.

 

Termin prowadzenia działań w ramach kampanii: 25 listopada 2012 - 10 grudnia 2012 r.

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia