WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI
Echa seminarium "Uczelnie bez dyskryminacji..." - apel do Ministra Gowina i audycja w Radiu Kraków

13 listopada 2018 odbyło się przygotowywane i realizowane we współpracy Autonomii z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej i Ośrodkiem Badań nad Mediami UP, seminarium pt. „Uczelnie bez dyskryminacji - wdrażanie systemowych rozwiązań rzecz równego traktowania w uczelniach w Polsce", organizowane w nawiązaniu do przypadającego na 10 listopada Światowego Dnia Nauki dla Pokoju i Rozwoju ONZ, 100-lecia zakończenia I wojny światowej oraz setnej rocznicy podpisania dekretu znoszącego dyskryminację kobiet w dostępie do prawa wyborczego. Ponad 50 osób uczestniczących, z największych uczelni z całej Polski (m.in. Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo - Hutniczej, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie, PWSZ w Krośnie), a także z kilku inicjatyw obywatelskich (m.in. Uniwersytet Zaangażowany, Krajowa Reprezentacja Doktorantów), miało okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu różnych rozwiązań antydyskryminacyjnych na uczelniach w Polsce i nawiązania kontaktów i współpracy.

W trakcie seminarium przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Anna Błaszak - Banasiak, kierowniczka Zespołu ds. Równego Traktowania przedstawiła alarmujące wyniki badań Biura RPO dotyczących skali molestowania i molestowania seksualnego w polskich szkołach wyższych. Raport z tych badań zostanie opublikowany w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Uczestniczki i uczestnicy na koniec seminarium zwrócili się z apelem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o podjęcie wszelkich działań, będących w gestii Ministra, których celem będzie wsparcie szkolnictwa wyższego w Polsce w skutecznym wdrożeniu rozwiązań na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Tu można zapoznać się z apelem.

Po konferencji odbyła się także audycja w Radiu Kraków, z udziałem dr Magdaleny Stoch z Uniwersytetu Pedagogicznego poświęcona przeciwdziałaniu molestowaniu na uczelniach. Tu można posłuchać audycji.

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia