WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI
Walczymy o bezpieczeństwo kobiet i dziewczyn na Open'erze

18 czerwca Autonomia i Fundacja Pozytywnych Zmian z Bielska - Białej wraz z kilkunastoma innymi organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, w szczególności wobec dziewczyn i kobiet, wystosowały apel do organizatora Festiwalu OPEN'ER w sprawie zainicjowania działań przeciw przemocy seksualnej na imprezach muzycznych i podjęcia, we współpracy z organizacjami, działań zwiększających bezpieczeństwo dziewczyn, kobiet i innych osób, narażonych na taką przemoc. Na 4 dni przed początkiem festiwalu otrzymałyśmy odpowiedź - choć w liście jest sporo deklaracji, to czekamy na konkretne działania i wdrożenie rozwiązań.

Alter Art (Organizator Festiwalu OPEN'ER) poinformował nas, że od lat podejmuje wiele działań w trosce o bezpieczeństwo i komfort uczestniczek i uczestników festiwalu, uczestniczy od wielu lat w pracach grupy Health&Safety największego europejskiego stowarzyszenia Yourope, gdzie tematyka bezpieczeństwa kobiet na festiwalach muzycznych jest szeroko i szczegółowo omawiana.
Alter Art. deklaruje, że problem przemocy wobec kobiet i dziewczyn jest poddawany „wnikliwej analizie od dłuższego czasu i pierwsze efekty będzie już widać podczas tegorocznej edycji" i w kolejnych latach.


Na razie efektem naszego apelu jest to, że w regulaminie i na stronie www Open'era pojawił się zapis, o który apelowałyśmy. Dodano fragment: "Na festiwalu nie będą tolerowane żadne przejawy przemocy czy molestowania. Wszelkie tego typu zachowanie spotkają się z natychmiastową reakcją organizatora oraz obsługi, a także zostaną podjęte bezzwłoczne działania zgodnie z regulaminem imprezy masowej.
Jeżeli jesteś świadkiem niepokojących wydarzeń lub przemocowych zachowań - reaguj. Zgłoś się do najbliższej osoby ze służb porządkowych lub obsługi festiwalu i przekaż nam informacje. Pomożemy."

W naszym apelu zwróciłyśmy się też z propozycją wsparcia Organizatorów Festiwalu Open'er w opracowaniu i wdrożeniu w przyszłym roku kompleksowego programu tworzenia bezpieczniejszej przestrzeni na Festiwalu (przeciwdziałania i reagowania na przemoc i molestowanie; podnoszenia świadomości i wiedzy wśród publiczności, pracowników/c, ochrony, wolontariuszy/ek; wdrożenia mechanizmów zgłaszania i reagowania na takie przypadki - poprzez infografiki, stronę www i profile w mediach społecznościowych, uwzględnienie tematu w materiałach informacyjnych i regulaminie, ulotki, broszury, szkolenia i in). Na razie nie dostałyśmy informacji zwrotnej w tej sprawie. Mamy nadzieję, że to wyłącznie brak czasu i natłok zadań przed tegoroczną edycją Festiwalu był barierą.


W dniu jutrzejszym Organizator Festiwalu otrzyma od nas odpowiedź, w której prosimy o informacje, jakie konkretne rozwiązania proponują w przypadku molestowania, przestępstwa zgwałcenia czy sytuacji przemocowych. Czy zamierza zastosować działania profilaktyczne związane z informowaniem uczestniczek i uczestników o nie tolerowaniu zachowań przemocowych na festiwalu oraz o pomocy w takim przypadku? Czy każda osoba ze służby porządkowej będzie przeszkolona jak reagować w takiej sytuacji?

Autonomia jeszcze raz zaprasza wszystkie osoby na nasze stoisko w Strefie NGO na Festiwalu Open'er -Dziewczyńskiego Centrum Mocy - przygotowałyśmy specjalne ulotki o bezpieczeństwie na Festiwalu i o koncepcji zgody w relacjach intymnych.
Lista organizacji sygnatariuszek apelu: fundacja Autonomia, Fundacja Pozytywnych Zmian, Berliński Kongres Kobiet, Centrum Praw Kobiet, Democracy is OK, Dziewuchy Berlin, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Femini Berlin / Polska, Fundacja Feminoteka, Fundacja Kobieca eFKa, Fundacja z Pomysłem , Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Manifest Wolnej Polki, Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Victoria, Stowarzyszenie Obywatel Mama, Stowarzyszenie Pro Femina, Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo, Stowarzyszenie Tęczówka, Zróbmy.To

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia