WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNO¦CI
Odpowiedz Rady Europy na list w sprawie Konwencji Stambulskiej!

[Tłumaczenie własne robocze]

Ms Stephanie Futter-Orel
Executive Manager
WAVE Office Network
Strasbourg, 14 June 2018

Szanowna Pani Futter-Orel,
Dziękuję za wiadomo¶ć e-mail z 23 kwietnia, zawieraj±c± list poparcia adresowany do Sekretarza Generalnego Rady Europy podpisany przez WAVE i 1166 organizacji wspieraj±czch.
Sekretarz Generalny poprosił mnie o odpowiedĽ na ten list - w jego imieniu a także moim własnym, chciałbym wyrazić nasz± wdzięczno¶ć za to mocne wspieraj±ce o¶wiadczenie w czasie, kiedy „Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej" jest przedmiotem krytyki także ze strony wielu organizacji pozarz±dowych.
Konwencja stambulska posiada 31 ratyfikacji.
Raz jeszcze podkre¶lam, że ten wyj±tkowy i wiod±cy instrument prawny, uczynił kwestię zapobiegania przemocy wobec kobiet obowi±zkiem władz publicznych.
Podobnie jak Wasza organizacja i z Wasz± pomoc±, Rada Europy jest zdecydowana kontynuować działania, aby utrzymać podstawowe prawo człowieka-kobiet do życia wolnego od przemocy.

Z poważaniem,
Bridget T. O'Loughlin
Sekretarz Wykonawcza mechanizmu monitorowania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia