WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI
Działasz w organizacjach lub grupach feministycznych? Powiedz o codziennej aktywistycznej praktyce!

Działasz w organizacjach lub grupach feministycznych? Powiedz o codziennej aktywistycznej praktyce! Zgłoś swoje wystąpienie na konferencji „Kobiece utopie" do 15 maja!

Zgłoszona przez nas sesja pt. „Feminizm w działaniu/praktyce - codzienna praktyka feministycznych grup nieformalnych i organizacji obywatelskich" została przyjęta do programu konferencji pt." Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet", która odbędzie się w Krakowie w dniach 21 i 22 września na UJ.

Zapraszamy Was do dzielenia się doświadczeniami, do rozmów i refleksji na temat tego, w jaki sposób możemy być niepodległe, autonomiczne i solidarne funkcjonując w opresyjnym systemie i walcząc z/przezwyciężając dyskryminację i przemoc wobec dziewczynek i kobiet.

Zależy nam na wymianie dotyczącej strategii reagowania na i niepoddawania się działaniom i mechanizmom, które mają zneutralizować nasz aktywizm i przejawy emancypacji (grupy i systemy dominujące pielęgnują podziały między mniejszościami/grupami nieuprzywilejowanymi, izolują je od siebie, pozbawiają siły, jaką te grupy miałyby, działając razem, używają takich narzędzi jak tokenizm, przechwytywanie idei i języka, wykorzystują akty solidarności przeciwko uciśnionym, zagłuszają różnorodność która jest ich siłą itd.).

Chcemy by wybrzmiały pomysły na różne sposoby i strategie działania - takie, które dostrzegają destrukcyjny wpływ patriarchatu na feministyczne działania i starają się być tego wpływu świadome a także przeciwstawiać się mu (tworząc alternatywne przestrzenie, sposoby współpracy i komunikacji, finansowania itd.).

Oto pytania jakie przed sobą stawiamy (lista nie jest zamknięta)"

  • W jaki sposób systemy/trendy polityczne, ekonomiczne i społeczne wpływają na to jak działamy?
  • W jaki sposób budujemy i wykorzystujemy tę wiedzę/świadomość i na ile mamy rozpoznane mechanizmy, które na nas oddziałują?
  • Czy i ewentualnie, w jaki sposób udaje nam się uniknąć reprodukowania patriarchalnych, rasistowskich, kapitalistycznych i in. norm i relacji, zarówno w tym co i jak robimy, jak i tego, w jaki sposób działamy, podejmujemy decyzje i rozwiązujemy konflikty?
  • W jaki sposób ciągłe bycie w opozycji do różnych systemów opresji wpływa na każdą z nas i na to, jak działamy w grupach i zespołach?
  • Co się dzieje kiedy kuszą nas media, kościół, biznes i polityka?
  • Z kim zawieramy sojusze i jakie to ma konsekwencje (partie polityczne, kościoły, ruchy obywatelskie, biznes, media i in.)?
  • Dzięki czemu udaje nam się działać 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 lat? Co daje nam siłę i jak może być rozumiana siła?
  • Jakie stosujemy strategie? Co nam się udaje?
  • Czy są takie kwestie w praktyce emancypacyjnej/feministycznej, które nas niepokoją? Gdzie je sytuujemy? Co i czy chcemy z nimi robić? Co postrzegamy jako wyzwania?

 

Sesja ma być okazją do dzielenia się doświadczeniem i rozmów na temat trudności, barier, wyzwań i sukcesów (oraz porażek) w ich przezwyciężaniu. Jest skierowana przede wszystkim do tych wszystkich osób, które działając w grupach i organizacjach.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, afiliację, tytuł i abstrakt (do 300 słów). Zgłoszenia należy przesyłać na adresy organizatorek/ów poszczególnych sesji. Termin zgłaszana referatów: 15 maja 2018.

Zgłoszenia do tej sesji przyjmujemy pod adresem: a.teutsch@autonomia.org.pl

Szczegółowe opisy wszystkich sesji znajdują się tutaj:
http://www.utopiekobiet.socjologia.uj.edu.pl/call_for_papers

 

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia