WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNO¦CI
PILNA AKCJA - Obrona konwencji stambulskiej - ZBIÓRKA PODPISÓW

 

WAVE - Women Against Violence Europe, sieć której członkini± jest Autonomia, uruchomiła akcję zbierania podpisów pod listem do Sekretarza Generalnego Rady Europy, w zwi±zku z kierowanymi pod jego adresem naciskami by zrewidować zapisy Konwencji Stambulskiej. Sekretarz otrzymał list podpisany przez 333 organizacje pozarz±dowe z 9 krajów, które ż±daj± zmian w tek¶cie konwencji stambulskiej, w szczególno¶ci zrewidowania konwencji w odniesieniu do kategorii płci społeczno-kulturowej i pojęć pokrewnych oraz umożliwienie państwom zgłoszenia zastrzeżeń do "kontrowersyjnych" elementów konwencji. Oryginalny list można znaleĽć tutaj: www.irs.in.ua/files/publications/Letter-to-Secretary- General-of-CoE-Thorbjorn-Jagland.pdf.

Tu znajduje się list WAVE roboczo przetłumaczony przez wolontariuszki Autonomii (Karolinę i Patrycję - dziękujmy!)

Podpisy pod listem WAVE będ± zbierane do ¶rody - 18 kwietnia, pod adresem: office@wave-network.org (piszcie bezpo¶rednio na ten adres)

Bardzo prosimy Was o wsparcie tej akcji i wysyłanie poparcia swoich organizacji - z informacj± dotycz±c± nazwy organizacji, kraju działania, oraz z informacj± czy jeste¶cie organizacj± członkowsk± WAVE, czy sojuszniczkami/sojusznikami.

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia