Fundacja Autonomia w rejestrze instytucji szkoleniowych

Z dniem 11.06.2010 Fundacja Autonomia została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.12/00121/2010 przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Poniżej zamieszczamy potwierdzenie nadania nam numeru:

Zawiadomienie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych