UWAGA! Od 2015 roku prowadzimy osobny serwis poświęcony Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na płeć. ZAPRASZAMY TU!

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania
, organizowana przez Women's Global Leadership Institute. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby było to symbolem związku pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia, światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu.

Kampanie „16 dni" stanowią strategie osób i organizacji na całym świecie zaangażowanych w wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

    * rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka
    * wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet
    * budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet
    * zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii
    * wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet
    * tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.


Co roku Center for Women's Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie ustala temat kampanii i stara się go jak najszerzej propagować.

Kolejne tematy kampanii to m.in.

    * 1991/1992: Przemoc wobec kobiet to łamanie praw człowieka
    * 1993: Demokracja nie respektująca praw człowieka w odniesieniu do kobiet, nie jest demokracją
    * 1994: Świadomość, odpowiedzialność, działanie: przemoc wobec kobiet łamaniem praw człowieka
    * 1995: Wiedeń, Kair, Kopenhaga, Pekin: Uświadamianie, czym są prawa człowieka w odniesieniu do kobiet
    * 1996: Uświadamianie, czym są prawa człowieka w odniesieniu do kobiet: Realizacja naszych wizji
    * 1997: Domagaj się praw człowieka dla kobiet w domu i na świecie
    * 1998: Budowanie kultury respektowania praw człowieka
    * 1999: Spełnianie obietnicy wolności od przemocy
    * 2000: Świętujemy 10 rocznicę Kampanii
    * 2001: Rasizm i seksizm: nigdy więcej przemocy
    * 2002: Tworzenie kultury, która przeciwstawia się przemocy wobec kobiet
    * 2003: Przemoc wobec kobiet łamaniem praw człowieka: utrzymanie rozmachu działań 10 lat po konferencji w Wiedniu (1993-2003)
    * 2004/2005: Dla zdrowia kobiet, dla zdrowia świata: NIGDY WIĘCEJ PRZEMOCY
    * 2006: 16 rocznica 16 dni: Wspieranie praw człowieka - Koniec przemocy wobec kobiet
    * 2007: Żądając wprowadzenia w życie, stawiając czoła przeciwnościom: Zakończ przemoc wobec kobiet!
    * 2008: Prawa człowieka dla kobiet - Prawa człowieka dla wszystkich: 60 rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
    * 2009: Zaangażuj się ▪ Działaj ▪ Domagaj się: MOŻEMY Zakończyć Przemoc Wobec Kobiet!
    * 2010: Struktury Przemocy: Zależności między Militaryzmem i Przemocą Wobec Kobiet
    * 2011:

Poprzez Pokój w Domu do Pokoju na Świecie:

Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet!
Jak mogę się włączyć?


Istnieje wiele sposobów włączenia się w kampanię 16 Dni. Jako jednostka możesz włączyć w działania organizacji studenckiej, lokalnej, krajowej czy międzynarodowej i wspomagać organizowanie kampanii 16 dni lub też działać na własną rękę. Jeśli jesteś członkinią/członkiem organizacji czy instytucji możesz zaznajomić współpracowników/ce z celami kampanii i zachęcać ich do udziału i wsparcia. Możesz uczestniczyć w kampanii

    * upowszechniając w swojej społeczności informacje o przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju zdarzeń, ulotki, plakat, spotkania, wykłady
    * organizując trybunał, panel, warsztat, festiwal filmowy itp., koncentrujący się na problemach związanych z przemocą wobec kobiet
    * przekazując wyrazy poparcia i solidarności osobom i organizacjom uczestniczącym w kampanii 16 dni

Koniecznie przeczytaj pełne informacje o tegorocznej kampanii „16 dni", kluczowych datach i Przewodnik dla nowych działaczy/działaczek, chcących zaangażować się Kampanię.

Zachęcamy do współpracy - e-mail: fundacja@autonomia.org.pl, +48 515 47 66 59.