Kontakt w sprawie organizacji i prowadzenia warsztatów WenDo

Autonomia posiada klikuosobowy zespół trenerek WenDo. 

Aleksandra Migalska 
edukatorka, trenerka antydyskryminacyjna oraz samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt Wendo, socjolożka, badaczka społeczna z doświadczeniem ukierunkowanym na zmianę społeczną i badanie sytuacji grup narażonych na marginalizację i wykluczenie. Pracuje zarówno z dorosłymi, jak i dziećmi i młodzieżą, prowadząc zajęcia z profilaktyki przemocy, asertywności, edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej, upowszechniania perspektywy praw człowieka, równości i różnorodności społecznej. Od szeregu lat związana z sektorem organizacji pozarządowych, członkini zarządu Fundacji Autonomia, członkini Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.


Agata Teutsch
Jestem związana z ruchami feministycznymi od ponad 20 lat. Koncentruję się na wzmacnianiu siły, odwagi, samodzielności myślenia i solidarności: kobiet i dziewczynek oraz chłopców i mężczyzn - by miały i mieli moc do wyzwalania się oraz narzędzia do przeciwstawiania się manipulacjom, przemocy i dyskryminacji. Zajmuję się promowaniem edukacji emancypacyjnej i strategii upełnomocnienia oraz rzecznictwem na rzecz włączenia perspektywy płci i antydyskryminacyjnej do programów zw. z bezpieczeństwem w szkołach i na uczelniach.
Jestem certyfikowaną trenerką antydyskryminacyjną i antyprzemocową oraz superwizorką (certyfikat Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych). Współtworzyłam m.in. Akademię Treningu WenDo - szkołę trenerską przygotowującą do prowadzenia zajęć emancypacyjnych, empowermentowych i antyprzemocowych oraz programu edukacji antydyskryminacyjnej „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami".
Jako trenerka pracuję głównie z kobietami i dziewczynkami oraz ogólnie - dorosłymi aktywnymi w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego oraz pracującymi w sektorze edukacji, pomocy społecznej, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Jako trenerka WenDo pracowałam m.in. z dziewczynkami i kobietami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, kobietami LBT oraz liderkami m.in. z Białorusi i Ukrainy.
Jestem ekspertką i doradczynią oraz autorką opracowań dotyczących praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy (w tym - hate crimes, hate speach), działań na rzecz równości i różnorodności.
Jedną z publikacji w których jestem najbardziej dumna jest „Siła, odwaga, solidarność. Upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć. Podręcznik dla organizacji i instytucji" (2016). Jestem też współautorką „Standardu antydyskryminacyjnego dla uczelni" (2015) i „Wprowadzenia do Psychologii LGB" (2012).
W 2007 roku razem z Moniką Serkowską założyłam Autonomię, w 2001 z kilkoma wspaniałymi kobietami - grupę Ulica Siostrzana, a w 2008 Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Jestem aktywną członkinią Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Skończyłam m.in. Stosunki Międzynarodowe na UW, Szkołę Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej i Kurs dot. Teatru Opresjonowanych.


Katarzyna Kasja Żeglicka
Jestem certyfikowaną trenerką WenDo, doradczynią zawodową, trenerką pracy i animatorką kultury; współzałożycielką i prezeską zarządu Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo; członkinią rady Fundacji Autonomia; feministką i aktywistką na rzecz praw kobiet z niepełnosprawnościami.
Ukończyłam Animację Społeczno-Kulturalną na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, podyplomowe studia z doradztwa zawodowego oraz szereg kursów i szkoleń (m.in. Akademia Treningu WenDo, Training on Hate Crime for Civil Society Representatives, Trening Zastępowania Agresji). Posiadam 15-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyłam w Polsce, Niemczech, Belgii i we Włoszech. Pracowałam m.in. w domu dziecka, domu pomocy społecznej, urzędzie pracy. Zajmuję się aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami. Prowadzę indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, WenDo - warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet, warsztaty dot. niepełnosprawności, zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, warsztaty umiejętności miękkich. Cieszy mnie praca z dorosłymi oraz z dziećmi bez względu na stopień sprawności. Od 9 lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi (m.in. ChSON Ognisko, Fundacja Machina Fotografika, Fundacja Dobra Wola, Fundacja Autonomia).
W kręgu moich zainteresowań jest taniec i performance. Obecnie jestem w trakcie kursu podstaw choreografii scenicznej. W styczniu 2018 r. założyłam formistyczną grupę teatralną.

Do realizacji dużych projektów szkoleniowych zatrudniamy dodatkowo osoby prowadzące zajęcia WenDo z całej Polski.

W sprawie współpracy z Autonomią prosimy o bezpośredni kontakt: fundacja@autonomia.org.pl