WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI

11 października 2018 - w Międzynarodowy Dzień Dziewczynki ONZ, fundacja Autonomia inauguruje działalność Dziewczyńskiego Centrum Mocy. Zaczynamy od nieprzerwanego tygodnia wydarzeń dla dziewczynek i dziewczyn w każdym wieku oraz wszystkich osób, dla których ważna jest wolność kobiet.

>>>

Organizator Open'era odpowiada na nasz apel w sprawie zainicjowania działań przeciw przemocy seksualnej na imprezach muzycznych i podjęcia, we współpracy z organizacjami, działań zwiększających bezpieczeństwo dziewczyn, kobiet i innych osób, narażonych na taką przemoc. Mamy pierwszy sukces: w regulaminie i na stronie www Open'era pojawił się zapis, o który apelowałyśmy. Są deklaracje - oczekujemy konkretnych działań.

>>>

Kilka osób związanych z Autonomią, zaproponowało projekty związane z budowaniem pewności siebie, asrtywnością i samoobroną WenDo dla młodych mieszkanek Krakowa, które zostały zaankeptowane i przeszły do głosowania w Budzecie Obywatelskim na 2019 rok w Krakowie. Głosowanie trwa! Od liczby głosów mieszkańców i mieszkanek zależy czy te projekty będą mogły być zrealizowane. W zeszłym roku w Krakowie w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowałyśmy 10 bezpłatnych warsztatów WenDo dla 120 dziewczyn(ek) - to się może udać i tym razem. Głosujcie! Nie musicie mieć zameldowania!

>>>

W kwietniu, jako człokinie WAVE - Women Against Violence Europe, wsparłyśmy akcję zbierania podpisów pod listem do Sekretarza Generalnego Rady Europy, w związku z kierowanymi pod jego adresem naciskami by zrewidować zapisy Konwencji Stambulskiej. W wyniku akcji zostało zebranych 1166 podpisów organizacji z całej Europy. Dziś otrzymałyśmy odpowiedź. Jeszcze raz dziękujemy za Wasze wsparcie.

>>>
REALIZOWANE PROJEKTY

Dziewczyńskie Centra Mocy będą przestrzeniami budowania poczucia własnej wartości, odzyskiwania swojego ciała i głosu, podmiotowości, kompetencji w zakresie decyzyjności, sprawczości, zdolności do samostanowienia, współpracy, budowania zdrowych relacji. Nasz projekt znalazł się w drugim etapie konkursu WzmocniONE! Wszystkie zainteresowane wsparciem naszego projektu oraz współpracą osoby, firmy i instytucje prosimy o kontakt

>>>

Autonomia otrzymała grant instytucjonalny dla rganizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji z programu Demokracja w Działaniu Fundacji Batorego. Dziękujemy!

>>>

Na przełomie  2017/2018 roku Autonomia wraz z lokalnymi partnerkami z Bielska - Białej i Częstochowy zorganizowała dwie debaty w ramach projektu pt. "Building Constructive Dialogue in Central Europe". Projekt ten koordynuje węgierski think tank Political Capital i polski Instytut Spraw Publicznych. Jest to inicjatywa o charakterze przede wszystkim badawczym, z pilotażowymi praktycznymi komponentami. Jego celem jest budowanie lepszego zrozumienia między grupami, podnoszenie świadomości i reagowanie na polaryzację społeczną i polityczną.

>>>

Autonomia w 2017 roku zrealizuje 10 bezpłatnych warsztatów WenDo dla dziewczynek w wieku od 11 do 15 lat! Jesteśmy zaszczycone mogąc realizować pierwsze w Krakowie, a może i w Polsce, warsztaty WenDo, które są finansowane ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego! To dzięki krakowiankom i krakowianom, które i którzy oddali swoje głosy w zeszłorocznym głosowaniu, 120 dziewczynek będzie mogło zdobyć umiejętność obrony słownej i fizycznej, a także wzmocnić poczucie pewności siebie i dziewczyńskiej solidarności.
Dziękujemy!

>>>

Fakty, dokumenty i zdarzenia, które składają się na historię - opartego na fałszywych przesłankach i nieprawdziwych informacjach - rozwiązania przez MRPiPS umowy z Autonomią na realizację zadania publicznego pt „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć"

>>>
szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia