WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI

13 listopada 2018 odbyło się nasze seminarium pt. „Uczelnie bez dyskryminacji - wdrażanie systemowych rozwiązań rzecz równego traktowania w uczelniach w Polsce". Ponad 50 osób uczestniczących, z największych uczelni a także z kilku inicjatyw obywatelskich z całej Polski miało okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu różnych rozwiązań antydyskryminacyjnych na uczelniach w Polsce, oraz do nawiązania kontaktów i współpracy. Poznały/liśmy także wyniki najnowszych badań RPO dot. molestowania seksualnego w szkołąch wyższych. Uczestniczki i uczestnicy zwrócili się z apelem do Jarosława Gowina Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o podjęcie wszelkich działań, będących w gestii Ministra, których celem będzie wsparcie szkolnictwa wyższego w Polsce w skutecznym wdrożeniu rozwiązań na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Po konferencji odbyła się także audycja w Radiu Kraków poświęcona przeciwdziałaniu molestowaniu na uczelniach. Czytajcie i słuchajcie tu.

>>>

25.11.2018, a może wcześniej rusza 27. Kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Autonomia zachęca do podejmowania działań w całym kraju, a w Krakowie zaprasza na 5 projekcji filmowy połączonych z dyskusjami, maraton pisania listów w sprawie obrończyń praw człowieka, warsztaty WenDo i kurs.. program jeszcze powstaje więc śledźcie zmiany!

>>>

Kurs krytycznej analizy przekazów medialnych i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, projekcje filmu "Bez wyjścia. Historia Rehtaeh Parsons" i pierwsza kampania podnoszenia świadomości na temat bezpiecznych relacji na uczelniach w Polsce, czyli "Tydzień Zgody", nowe filmy i materiały edukacyjne - to wszystko na wyciągnięcie ręki! Zgłoszenia na kurs tylko do 21.11.2018!

>>>

Jesteśmy realistkami i mamy wielkie marzenie o przestrzeni, która pozwoli nam w pełni realizować naszą misję i działania na rzecz Dziewczynek, Nastolatek, Kobiet, Chłopców i Mężczyzn, w tym na działalność pierwszego w Dziewczyńskiego Centrum Mocy. Przestrzeni bezpiecznej i dostosowanej, z salą lub dwiema na warsztaty, zajęcia, spotkania, projekcje, przygotowywanie akcji i innych wydarzeń.
WIESZ COŚ O MOŻLIWOŚCIACH DZIERŻAWY, WYNAJMU LUB UŻYCZENIA PRZESTRZENI W KRAKOWIE? MASZ TAKIE MIEJSCE, ALBO ZNASZ KOGOŚ KTO MA? PISZ DO NAS LUB PO PROSTU DZWOŃ!

>>>

To był wspaniały i intensywny tydzień! Od 11 października 2018 - Międzynarodowego Dnia Dziewczynki, niemal 100 dziewczynek, nastolatek i kobiet oraz mężczyzn świętowało i wzięło udział w ponad 30 godzinach zajęć, warsztatów, projekcji, spotkań, dyskusji, ćwiczeń i zabaw. Niemal 100% wydarzeń była dostępna dla wszystkich - wstęp był bezpłatny, a przestrzenie architektonicznie dostosowane.

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej!

>>>
REALIZOWANE PROJEKTY

Projekt jest realizowany przez fundację Autonomia i Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dzięki dofinansowaniu Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Czas trwania projektu: październik 2018 - marzec 2019.

>>>

Dziewczyńskie Centra Mocy będą przestrzeniami budowania poczucia własnej wartości, odzyskiwania swojego ciała i głosu, podmiotowości, kompetencji w zakresie decyzyjności, sprawczości, zdolności do samostanowienia, współpracy, budowania zdrowych relacji. Nasz projekt znalazł się w drugim etapie konkursu WzmocniONE! Wszystkie zainteresowane wsparciem naszego projektu oraz współpracą osoby, firmy i instytucje prosimy o kontakt

>>>

Autonomia otrzymała grant instytucjonalny dla organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji z programu Demokracja w Działaniu Fundacji Batorego.

>>>

Na przełomie  2017/2018 roku Autonomia wraz z lokalnymi partnerkami z Bielska - Białej i Częstochowy zorganizowała dwie debaty w ramach projektu pt. "Building Constructive Dialogue in Central Europe". Projekt ten koordynuje węgierski think tank Political Capital i polski Instytut Spraw Publicznych. Jest to inicjatywa o charakterze przede wszystkim badawczym, z pilotażowymi praktycznymi komponentami. Jego celem jest budowanie lepszego zrozumienia między grupami, podnoszenie świadomości i reagowanie na polaryzację społeczną i polityczną.

>>>

Autonomia w 2017 roku zrealizuje 10 bezpłatnych warsztatów WenDo dla dziewczynek w wieku od 11 do 15 lat! Jesteśmy zaszczycone mogąc realizować pierwsze w Krakowie, a może i w Polsce, warsztaty WenDo, które są finansowane ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego! To dzięki krakowiankom i krakowianom, które i którzy oddali swoje głosy w zeszłorocznym głosowaniu, 120 dziewczynek będzie mogło zdobyć umiejętność obrony słownej i fizycznej, a także wzmocnić poczucie pewności siebie i dziewczyńskiej solidarności.
Dziękujemy!

>>>
szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia