zespół i historia
Wesprzyj fundacjęzespół
Drukuj


Społeczność Autonomiczna


Kobiety prowadzące bieżącą działalność fundacji:

Justyna Krawczyk
członkini Zarządu Autonomii, w Autonomii odpowiada aktualnie za prowadzenie biżących spraw administracyjnych i finansowych. Z wykształcenia pedagożka. W ramach działalności społecznej zajmuje się upełnomocnieniem matek i macierzyństwa. W ramach projektu "Mamy prawo" prowadziła społeczny audyt małopolskich porodówek. Interesuje się globalnymi nierównościami ekonomicznymi, edukacją bez przemocy. Prywatnie mama Kaliny. Kontakt w sprawach Autonomii: j.krawczyk[at]autonomia.org.pl

 

Ola Migalska - koordynuje realizację debat w ramach projektu "Building Constructive Dialogue in Central Europe". Socjolożka, feministka, aktywistka, absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania organizacją pozarządową na UŚ, kursu Gender Mainstreaming w Instytucie Badań Literackich PAN oraz kursu streetworkingu przy projekcie Mobile School realizowanym przez Fundację Teatru Ludowego. Aktualnie doktorantka w Instytucie Socjologii UJ, uczestniczka szkoły trenerskiej - Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji realizowanej przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz koordynatorka projektu monitoringowego miejskiej polityki społecznej pod kątem włączania perspektywy antydyskryminacyjnej realizowanego przez Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną. Od kilku lat związana z trzecim sektorem, współpracowała z różnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji, przemocy i wykluczeniu, prawami kobiet, ochroną praw człowieka, zrównoważonym rozwojem i edukacją ekologiczną, pracowała również jako pedagożka uliczna wśród dzieci z nowohuckich osiedli z wykorzystaniem terapii kreatywnej. Autorka publikacji m.in. na temat praw i historii kobiet, praw człowieka, osób z transseksualnością. Z zamiłowania obserwatorka i reporterka, jednak lubi również demonstrować i manifestować w słusznej sprawie. Była, wieloletnia członkini Zarządu Autonomii. Kontakt: o.migalska[at]autonomia.org.pl


Agata Teutsch
- jedna z fundatorek i członkini Zarządu Autonomii, w Autonomii odpowiada za zarządzanie fundacją, działaniami zespołu, fundraising i realizację działań merytorycznych (edukacja, rzecznictwo, empowerment). działaczka feministyczna i lesbijska. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Superwizorka, ekspertka, Certyfikowana trenerka WenDo (samoobrony i asertywności dla kobiet) oraz umiejętności związanych z przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji, w tym szkoleń z zakresu równości płci i przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści. Realizatorka projektów oraz autorka publikacji w zakresie praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy (w szczególności ze względu na płeć i orientację seksualną), udziału kobiet w życiu publicznym i politycznym (m.in. koordynatorka Przedwyborczej Koalicji Kobiet w 2001 roku). Jest pomysłodawczynią i współrealizatorką m.in. kursu trenerskiego Akademia Treningu WenDo oraz programu edukacji antydyskryminacyjnej „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami" (kurs trenerski, materiały edukacyjne, serwis internetowy poświęcony edukacji antydyskryminacyjnej - www.bezuprzedzen.org). Przez wiele lat spółkoordynowała krakowską edycję Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie oraz lokalne i ogólnopolskie działania w ramach światowej kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć". Współzałożycielka w 2001 roku i czlonkini grupy nieformalnej Ulica Siostrzana, współorganizatorka Feministycznej Akcji Letniej. Współorganizuje i bierze udział w demonstracjach i happeningach w obronie praw człowieka, na rzecz równości, przeciwko dyskryminacji i przemocy (m.in. jako współprzedstawicielka Komitetu Organizacyjnego Marszu Równości i Tolerancji wygrała sprawę przeciwko Prezydentowi Poznania).

Jest aktywna także w innych inickjatywach obywatelskich: pomysłodawczyni i czlonkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, grupy nieformalnej Ulica Siostrzana, członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Kontakt a.teutsch[at]autonomia.org.pl

 

Osoby aktualnie współpracujące i wspierające:


Ida Daszczyńska

Katarzyna Gawdzik

Weronika Janica

Dorota Kocurek

Marzena Kocurek -
koordynatorka przygotowań  i realizacji 15. Objazdowego Festiwalu Filmowego WatchDOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Na codzień mieszka w Bielsku - Białej. Kontakt: watchdocs[at]autonomia.org.pl


Daria Lisowska
- prowadzi serwis Autonomii na FB

Patrycja Mańka

Magda Stoch - pracuję w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych IFP Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kieruję Zakładem Polityki Atydyskryminacyjnej w Mediach, który działa w ramach Ośrodka Badań nad Mediami. Staram się angażować w projekty próbujące łączyć edukację antydyskryminacyjną z edukacją formalną. Współorganizuję Feministyczną Akcję Letnią Ulicy Siostrzanej. We współpracy z Autonomią realizuję działania w ramach Standardu Antydyskryminacyjnego dla Uczelni, Festiwalu WatchDOCS i Akcji Przeciwko Seksistowskiej Mowie Nienawiści. Od stycznia 2016 do czerwca 2017 byłam członkinią Rady Fundacji. Kontakt: magda.stoch@wp.pl

Karolina Szymura - studentka pracy socjalnej i socjologii miasta. Od 10 lat związana z Krakowem. Zaangażowana w różnego rodzaju inicjatywy społeczne służące poprawie jakości życia w mieście i poprawie jakości życia i funkcjonowania grup zmarginalizowanych i wykluczonych.

Justyna Warczakoska

Klaudia Waryszak-Lubaś: absolwentka Tekstów Kultury i Animacji Sieci na KUL. Trenerka antydyskryminacyjna, Certyfikowana Edukatorka Praw Człowieka Pierwszego Stopnia Amnesty International. Członkini Lubelskiej Koalicji Na Rzecz Kobiet, która w marcu 2017 roku zorganizowała Pierwszą Manifę w Lublinie. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Członkini Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Prowadzi warsztaty dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji, wrażliwości genderowej czy zrównoważonego aktywizmu. Na co dzień pracuje w prywatnym Domu Pomocy Społecznej z osobami starszymi, gdzie prowadzi terapię zajęciową. Interesuje się inicjatywami oddolnymi, zrównoważonym aktywizmem, dramą oraz fotografią nocną. Lubi zbierać historię i herstorię mówioną. W wolnych chwilach prowadzi bloga www.klaudiawaryszaklubas.pl


ZARZĄD:

Justyna Krawczyk, Agata Teutsch

RADA FUNDACJI

Agnieszka Król - doktorantka na socjologii na UJ - ostatnie zainteresowania badawcze dotyczą kwestii związanych z dyskryminacją wielokrotną i krzyżową której doświadczają kobiety z niepełnosprawnościami, promotorka metody pracy z osobami narażonymi na dyskryminację - Teatr Opresjonowanych.


Katarzyna Żeglicka - z zamiłowania trenerka WenDo i performerka; z zawodu doradczyni zawodowa, trenerka pracy i animatorka kultury. Współzałożycielka i prezeska zarządu Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo, feministka i aktywistka na rzecz praw kobiet z niepełnosprawnościami. Działa na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Od ponad 12 lat zajmuję się aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami. Swoje doświadczenie zdobyła w Polsce, Niemczech i we Włoszech. Od 7 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi.


Autonomię współtwOrzyły międzyinnymi takie osoby, jak:

Agnieszka Biela - Od początku swojej zawodowej drogi jest związana z działalnością społeczną - obecnie jako jedna z liderek polskiej sekcji międzynarodowego ruchu społecznego na rzecz przeciwdziałania molestowaniu w przestrzeni publicznej Hollaback! Polska. Certyfikowana trenerka WenDo, absolwentka Akademii Treningu WenDo. Koordynowała polską edycję międzynarodowej akcji na rzecz bezpiecznej edukacji dla dziewczynek „Bańki Ponad Granicami" 2015. Od dwóch lat organizuje w Sosnowcu lokalne działania w ramach kampanii „16 dni..."
Z wykształcenia psycholożka po UJ, posiada kwalifikacje pedagogiczne do pracy w oświacie. Absolwentka Szkoły Trenerów BAZA, od 2008 r. pracuje jako trenerka psychoedukacyjna z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Założycielka Ośrodka Twórczego Rozwoju „Skrzydlata Żyrafa" w Sosnowcu, gdzie od 2011 r. tworzy przyjazną przestrzeń dla rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorka kilku publikacji: książki „Trening Kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie" (2015), zestawu „Koncentracja. 100 zabaw z Detektywem Motywem" oraz mini poradników dla rodziców z serii Kapitan Nauka: „Spostrzegawczość z Kameleonem Leonem" (2016), „Łamigłówki dla przedszkolaka" i „Zabawy logiczne dla ucznia 6+" (2015). 

Paulina Chodoń
 - stażystka w fundacji Autonomia. Absolwentka stosunków międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Od lat interesuje się prawami człowieka i migracjami międzynarodowymi. W latach 2010-2013 współpracowała z Centrum Wolontariatu w Lublinie. Jako wolontariuszka pracowała w ośrodku dla uchodźców z Gruzji, uczyła dzieci w wieku 9-11 lat języka polskiego, angielskiego i matematyki. W 2016 roku zaangażowana w przygotowania Festiwalu WatchDocs Kraków. Obecnie zaangażowana również w inicjatywie „Welcome to Krakow" i Fundacji Pozytywnych Zmian.

Marcin Dziurokabsolwent psychologii i filozofii UJ, współpracownik Fundacji Autonomia, członek Towarzystwa Interwencji Kryzysowej i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Pracuje na co dzień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie. Zajmuje się realizacją projektów w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej młodzieży, pracą z młodzieżą niedostosowaną społecznie, pracą socjalną, w tym przygotowywaniem i prowadzeniem warsztatów z zakresu profilaktyki przemocy i zachowań agresywnych, komunikacji interpersonalnej/ asertywności dla młodzieży. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów skierowanych do chłopców i mężczyzn z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji.

Magda Korona
- absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członkini grupy nieformalnej Ulica Siostrzana. Była prezeską i członkinią zarządu Autonomii.

Aga Molińska - działaczka społeczna, kłirseksualna feministka. Zaangażowana w inicjatywy równościowe i antydyskryminacyjne, m.in.: Festiwal Queerowy Maj i Marsz Równości w Krakowie, Festiwal Watch Docs Kraków, grupa nieformalna Ulica Siostrzana. W wolnych chwilach zajmuje się uczeniem języka słowackiego. Absolwentka amerykanistyki i słowacystyki UJ.

Zofia Noworól

Monika Serkowska
 - trenerka i działaczka antydyskryminacyjna, ukończyła Szkołę Trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) oraz szkolenie dla trenerek WenDo-Samoobrony i Asertywności dla Kobiet i Dziewcząt. Jest jedną z fundatorek Fundacji Autonomia, członkinią Stowarzyszenia Kobiet KONSOLA i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Współtwórczyni programu „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami”. Realizuje projekty edukacyjne, akcje informacyjne, akcje uliczne. Abslowentka Wydziału Organizacji i Zarządzania na Politechnice Śląskiej. Od marca 2012 Monika nie współpracuje już z Autonomią. Wszystkie osoby, które chciałyby się z Nią skontaktować  proszone są o kontakt monika.serkowska[a]wp.pl

Natalia Siekiera - studentka ostatniego roku psychologii. Czas wolny spędza na podróżach i akcjach społecznościowych. W Krakowie próbuję aktywnie wykorzystywać czas angażując się w wolontariaty, rozwijając się naukowo oraz przebywając ze sztuką. Aktualnie w Autonomii dba o Czytelnię fundacji oraz współorganizuje coroczny festiwal filmowy WatchDocs. Poza tym pomaga znajdować aklimatyzować się cudzoziemcom w Krakowie działając w międzynarodowym projekcie Collaborate. Jako przyszły psycholog chcę by jej umiejętności pomagały w tworzeniu równego zdrowego społeczeństwa, w którym każdy człowiek może czuć się bezpiecznie.

Ewa Stoecker - Od ponad 10 lat związana  z trzecim sektorem, absolwentka Psychologii Stosowanej oraz Amerykanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Trenerka antydyskryminacyjna, członkini założycielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Współzałożycielka i członkini zarządu stowarzyszenia ‘Ekspedycja w Głąb Kultury', które zajmuje się edukacją dorosłych i młodzieży w obszarach: wielokulturowości oraz doskonalenia jakości uczenia się i nauczania.  Pomysłodawczyni i realizatorka projektów edukacyjnych, również międzynarodowych, pracuje w języku angielskim. Wyznawczyni WenDo. Miłośniczka gór i kajaków.

Paulina Szydłowska - absolwentka Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, obecnie studiuje Psychologię oraz Arabistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Interesuje się Psychologią Rozwoju, Psychologią Kliniczną Dziecka a także Psychologią Kulturową. Szczególnie fascynuje ją krąg kultury arabsko-muzułmańskiej. Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w Twórczym Ośrodku Edukacji Kangur. Współpracuje m.in z Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka na Uniwersytecie Jagiellońskim, Polskim Komitetem ds. UNESCO. Relizowałaa projekty dotyczące edukacji międzykulturowej oraz edukacji rozwojowej w ramach działań Fundacji Papaya. Obecnie jest członkinią zespołu badawczego w ramach projektu pt. "(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji".


Magda Wnukowicz
- absolwentka kierunku Kultura i Literatura Brytyjska i Amerykańska na Uniwersytecie Śląskim

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia