WenDo
Wesprzyj fundacjęOferta dla szkół, instytucji, firm
Drukuj


Warsztaty WenDo

Program treningu


Podczas 12-godzinnego treningu (16 godzin szkoleniowych) WenDo kobiety lub dziewczyny mają możliwość poznania własnej siły oraz wypróbowania nowych sposobów zachowań (asertywnych) poprzez zastosowanie elementów psychodramy, pracę z oddechem i głosem. Odbywają się ćwiczenia z zakresu efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. W czasie zajęć stosowane są ćwiczenia symulacyjne, odgrywanie ról, dyskusje w małych grupach i plenarne.
W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczymy techniki (ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki), dzięki którym kobiety doświadczają własnej siły oraz uczą się jak się bronić w sytuacji zagrożenia używając tylko własnego ciała.
Szczegółowy program jest każdorazowo tworzony z uwzględnieniem potrzeb i możliwości danej grupy, w zależności od tego na jakie aspekty samoobrony i asertywności ma zostać położony akcent. Uwzględniamy także wiek i stopień sprawności uczestniczek.

Zapewnimy materiały do zajęć i sprzęt treningowy.

Wielkość grupy
- grupa 8 - 10 kobiet (prowadzi jedna trenerka), 11-16 kobiet (dwie trenerki + duża sala), 17 - 20 (dwie grupy równolegle prowadzone, każda przez jedną trenerkę, każda w osobnej sali). UWAGA! Zajęcia mogą się odbyć przy minimum 6 uczestniczkach.


Czas trwania
- Warsztat podstawowy trwa 12 godzin zegarowych = 16 godzin szkoleniowych (propozycje rozłożenia: 2 x po 6 godzin z godzinną przerwą w środku; 3 x po 4 godziny, 4 x po 3 godziny).

Sala
- w przypadku małej grupy wystarczy sala która musi mieć powierzchnię minimum 50 metrów kwadratowych, musi być pusta (krzesła i stoły trzeba wynieść poza salę, jeśli jest to np. klasa szkolna). Jeśli jest to większa niż 12 osobowa grupa konieczne będzie przeprowadzenie zajęć w większej sali np. gimnastycznej. W trakcie trwania warsztatu potrzebne są: z jednej strony cisza, spokój, możliwość skupienia się (dobrze, żeby w najbliższym otoczeniu nie odbywały się inne głośne zajęcia, czy nie znajdowało się „uczęszczane" boisko), z drugiej strony potrzebna jest duża swoboda ekspresji - na warsztatach czasem głośno się zachowujemy.

Strój
- swobodny na tyle, żeby można było siedzieć na podłodze, wykonywać ćwiczenia fizyczne; konieczne obuwie zmienne, nie ślizgające się

Sprzęt i materiały na WenDo - cały sprzęt treningowy i materiały merytoryczne zapewniają trenerki.

Koszt i formy płatności:

Standardowa stawka trenerska wynosi od 120 - 150 zł brutto za godzinę zegarową (cena zawiera przygotowanie programu warsztatu i materiałów dla danej grupy, prowadzenie i ewaluację warsztatu oraz koszty zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu). Zapewniamy natomiast bezpłatnie profesjonalny sprzęt treningowy.
W uzasadnionych przypadkach konieczne jest doliczenie kosztów podróży i noclegu dla trenerek.

Kontakty do trenerek z fundacji Autonomia:


Agata Teutsch (a.teutsch[at]autonomia.org.pl)

W 2004 roku ukończyła 3 letni kurs trenerski (720 godzin) prowadzony przez Beate Nitzschke, Carolę Heinrich - trenerki WenDo z Niemiec z 20 letnim doświadczeniem.

Aktywistka związana z ruchami feministycznymi, certyfikowana trenerka metody WenDo - budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewcząt, edukatorka, superwizorka i ekspertka antydyskryminacyjna i antyprzemocowa, politolożka.

Koncentruje się na działaniach upełnomacniających służących powstrzymaniu przemocy i dyskryminacji.
Tworzy autorskie szkoły trenerskie m.in. „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami" i „Akademia Treningu WenDo". Prowadziła warsztaty WenDo w Polsce, Białorusi, Ukrainie i Danii. Pracowała z dziewczynkami i kobietami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, kobietami nieheteronormatywnymi, pracownicami i klientkami organizacji, administracji, systemu edukacji i pomocy społecznej, liderkami i in.

Redaktorka książek „Siła, odwaga, solidarność. Upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć. Podręcznik dla organizacji i instytucji" (2016) i „Kalendarium Praw Człowieka - edukacja i działanie" (2010). Współautorka m.in. „Standardu antydyskryminacyjnego dla uczelni" (2015), „Wprowadzenia do Psychologii LGB" (2012), „Przemoc motywowana uprzedzeniami" (2007), „Wielka nieobecna - o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej" (2011) i in. Autorka opracowań na temat WenDo a także w zakresie praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego, równego statusu kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji (m.in. intersekcjonalnej), udziału kobiet w życiu publicznym i politycznym.

Współzałożycielka fundacji Autonomia, grupy Ulica Siostrzana i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych UW i Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej.

Doświadczenie trenerskie: od 2003 roku pracuje jako niezależna trenerka. Współpracowała m.in. z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Office on Drugs and Crime UN, United Nations Development Programme - Polska, British Council i UAM w zakresie warsztatów i szkoleń antydyskryminacyjnych (dla pracowników/nic biura, Inspektoratów Pracy, Urzędów Wojewódzkich, Policji, Służby Więziennej, sędziów, i in.), z Fundacją Fundusz Współpracy w ramach IW Equal, a także z wieloma organizacjami pozarządowymi (w zakresie szkoleń i warsztatów antydyskryminacyjnych, dotyczących praw człowieka, asertywności i samoobrony kobiet) m.in.: ze Stowarzyszeniem Kobiet KONSOLA, Towarzystwem Interwencji Kryzysowej, Fundacją Centrum Praw Kobiet.W Polsce, po zakończeniu w kwietniu 2016 roku jest 45 trenerek WenDo. część z nich ukończyła pierwszy kurs trenerski i pracuje od 2004 roku. 30 osób skończyło Akademię Treningu WenDo realizowaną przez fundację Autonomia i posiada uprawnienia do prowadzenia warsztatów WenDo od kwietnia 2016.

Więcej informacji o WenDo: www.wendo.org.pl

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia