WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI
Kampania 16 Dni rusza, m.in. w Krakowie

„Od pokoju w domu do pokoju na świecie: Zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!"

to temat przewodni

26. Światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć


25.11. - 10.12.2017

W KRAKOWIE 
(przejdź do szczegółowych informacji)


Fundacja Autonomia we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie i Teatrem Nowym a także inne organizacje krakowskie zapraszają do udziału w szeregu spotkań, warsztatów, szkoleń, projekcji i dyskusji oraz do osobistego zaangażowania się w 26. Światową Kampanię 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Kampania organizowana przez Autonomię w całej Polsce odbywa się pod patronatami honorowymi: Rzecznika Praw Obywatelskich dra Adama Bodnara, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dra hab. Marcina Pałysa prof. UW, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. dra hab. Kazimierza Karolczaka oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.


Patronaty i matronaty medialne przyznały następujące redakcje: Wysokie Obcasy, Radio TOK FM, Niebieska Linia - pismo poświęcone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Głos Nauczycielski, pismo feministyczne Zadra, portal organizacji pozarządowych NGO.PL oraz Codziennik Feministyczny.

Organizacja wydarzeń w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w 2017 roku jest możliwa dzięki wsparciu otrzymanemu przez Autonomię Fundacji Batorego w ramach grantu instytucjonalnego.

Na wszystkie wydarzenia w Krakowie wstęp wolny! Na część wydarzeń ilość miejsc ograniczona - osoby zainteresowane prosimy o jak najszybsze zapisy (szczegółowe informacje znajdują się pod opisami poszczególnych wydarzeń)!

O KAMPANII

Już po raz 26., między 25 listopada a 10 grudnia, w Krakowie, w innych miejscowościach i miastach w Polsce, a także w około 180 krajach na całym świecie, odbędzie się szereg wydarzeń inicjowanych przez ponad 2000 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych, których celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, która dotyka w szczególności dziewcząt i kobiet.

Wybór terminu Kampanii - pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) ma podkreślić, że prawa kobiet i dziewczynek są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc ze względu na płeć (najczęściej wobec dziewczynek i kobiet) jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną.

Więcej informacji na temat kampanii: www.kampania16dni.pl

Fundacja Autonomia jest organizacją, która w Polsce podejmuje najszerzej zakrojone działania. Realizujemy kampanię w Krakowie, gdzie znajduje się siedziba fundacji, jak i w całym kraju. Informacje o działaniach poza Krakowem dostępne są na naszej stronie www.kampania16dni.pl w dziale kalendarium.

TEMAT PRZEWODNI - 2017

Tegoroczny temat przewodni kampanii „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: Zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!", podkreśla związki między pokojem i edukacją. Zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa w edukacji - w przekazie edukacyjnym, w wychowaniu, w przestrzeniach związanych z edukacją - w szkołach i przedszkolach, na uczelniach, w ośrodkach wychowawczych, w ich otoczeniu oraz w drodze do nich. Bezpieczeństwo w edukacji odnosi się do relacji zarówno między uczniami i uczennicami, jak i między nimi a dorosłymi - kadrą pedagogiczną i zrządzającą.

Kampania podkreśla także znaczenie edukacji, która sprzyja porozumieniu i pokojowym relacjom - w domu, w szkołach, na ulicach, między grupami etnicznymi, religijnymi, między państwami - edukacji równościowej, antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej.

Od lat fundacja Autonomia zwraca także uwagę na sytuację kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami oraz na przemoc wobec nich ze strony bliskich, jak i instytucji.

Edukacja ma fundamentalne znaczenie zarówno jako działanie zapobiegające (prewencyjne, profilaktyczne), jak i powstrzymujące przemoc.

Właśnie z tych powodów szczególne znaczenie ma dla nas współpraca z grupami i instytucjami zajmującymi się szeroko pojętą edukacją a także z mediami.

W trakcie kampanii z jednej strony zwracamy uwagę na problem całego społeczeństwa jakim jest przemoc ze względu na płeć mająca charakter i skalę epidemii, z drugiej strony informujemy i uczymy, w jaki sposób można się przeciwstawiać i zapobiegać przemocy. Podkreślamy możliwości i rolę jaką ma do odegrania każdy z nas, każda szkoła, każda instytucja, lokalne społeczności, a także instytucje Państwa.

Od 2007 roku fundacja Autonomia koordynuje działania współpracujących z nią wolontariuszek i wolontariuszy, organizacji i instytucji głównie w Krakowie, ale także w całym kraju. Łącznie działania przez nas koordynowane zostały podjęte w ok. 60 wsiach, miejscowościach i miastach. Bezpośrednimi działaniami (uczestnicząc w szkoleniach, spotkaniach, zajęciach, lekcjach, pogadankach, projekcjach, konferencjach, marszach, happeningach i innych wydarzeniach) zostało objętych ponad 10 tys. osób. Do ponad 3 mln. dotarłyśmy z antyprzemocowymi spotami, reklamami - dzięki wykorzystaniu mediów elektronicznych, telewizji tramwajowej i in.

Włącz się w kampanię: KALENDARZ WYDARZEŃ
KAMPANII 16 DNI AKCJI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ
KRAKÓW, 2017


25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet
Inauguracja Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć której tematem przewodnim w 2017 roku jest „Poprzez Pokój w Domu do Pokoju na Świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!"

25 i 26 listopada 2017 (sobota i niedziela), godz. 10:00 - 16:00
Warsztat WenDo - budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony dla dziewcząt

W trakcie warsztatu dziewczynki uczą się:
• skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji
• rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic
• podejmowania decyzji
• reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc ze względu na płeć i inne
• samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści
Na warsztacie, który jest prowadzony metodą upełnomocniającą (z ang. empowerment) uczymy się jak reagować na przemoc, na różne formy przekraczania granic. Wzmacniamy poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości i sprawczości. WenDo jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania. Pomaga to rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.

Aby wziąć udział w warsztacie nie potrzeba siły ani nadzwyczajnej sprawności. Każda kobieta i dziewczynka może nauczyć się skutecznie bronić.

Warsztaty są planowane jako całość, dlatego nie będzie możliwe dołączenie do grupy drugiego dnia lub tylko na kilka godzin pierwszego lub drugiego dnia.
Mamy tylko 12 miejsc dla dziewczynek z Krakowa. Pierwszeństwo mają dziewczynki, które jeszcze nie uczestniczyły w warsztatach WenDo. Na warsztat obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona.
Organizacja i zapisy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, wendo@mops.krakow.pl
Realizacja i prowadzenie warsztatu: fundacja Autonomia: Agata Teutsch i Bogusława Bębnik
Miejsce: Podgórze, miejsce nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach

27 listopada (poniedziałek), godz. 16:00 - 19:00
Warsztaty: Tylko „TAK" znaczy TAK. Consent, czyli zgoda w relacjach międzyludzkich dla studentek i studentów UJ


W trakcie warsztatu będziemy zajmować się takimi kwestiami jak::

• Czym jest komunikacja w intymnej sytuacji?
• Dlaczego warto rozmawiać o dotyku?
• Jak aktywnie zgadzać się i świadomie mówić nie?
• Gdzie są moje granice, a gdzie są granice innych osób?
Jeśli chcesz znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania, przyjdź na nasz miniwarsztat.
Porozmawiamy o zgodzie, bezpieczeństwie i granicach w relacjach międzyludzkich.
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona - obowiązują zapisy

Organizacja: Uniwersytet Jagielloński i fundacja Autonomia
Realizacja i prowadzenie: fundacja Autonomia: Ola Migalska i Katarzyna Żeglicka.
Miejsce: dokładny adres zostanie podany osobom uczestniczącym
Zapisy: https://goo.gl/forms/pnpblCezUtJRcu823

27 listopada (poniedziałek), godz.: 19:30 - 20:30
Projekcja filmu „Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach"

Film, którego pierwsza wersja ukazała się w latach 70tych pomógł rozwinąć i spopularyzować studia nad wizerunkiem płci w reklamie. Nagrodzone filmy Jeane Kilbourne miały i nadal mają wpływ na miliony studentów i studentek, uczniów i uczennic z całego świata. W swoim filmie, Kilbourne pokazuje czy i jak, zmienił się obraz kobiet w reklamie od lat 60tych do końca 90tych. Ponad 160 reklam prasowych i telewizyjnych służy Kilbourne do krytycznej analizy wizerunku kobiet i poruszenia takich tematów jak uprzedmiotowienie , fragmentaryzacja, seksualizacja, pornografia czy przemoc. Autorka zachęca do spojrzenia na znane obrazy w nowy, bardziej poruszający i mobilizujący do działania sposób.

Organizacja: fundacja Autonomia
Realizacja i prowadzenie: fundacja Autonomia: Paulina Chodoń
Miejsce: Spółdzielnia „Ogniwo", ul. Paulińska 28, miejsce nie dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Wstęp wolny, wydarzenie otwarte

29 listopada (środa)
Dyskryminacja i przemoc na uczelni - obecność nieusprawiedliwiona

Konferencja odbywająca się w ramach rojektu Just & Safer Cities For All - Local actions to Prevent and Combat Racism and All Forms of Intolerance

Organizacja: Uniwersytet Jagielloński, Informacje: bezpieczny.student@uj.edu.pl
Miejsce: dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach

30 listopada i 1 grudnia (czwartek i piątek)
Prezentacja metody Wendo jako wydarzenie towarzyszące spektaklom „Piekło kobiet"

Organizacja: Teatr Nowy we współpracy z fundacją Autonomia
Realizacja i prowadzenie: fundacja Autonomia - Ola Migalska i Katarzyna Żeglicka
Miejsce: Teatr Nowy, miejsce nie dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Godz.: po spektaklach
Więcej informacji: https://web.facebook.com/events/1814358212194933/?notif_t=plan_user_associated¬if_id=1511172364255056

2 i 3 grudnia (sobota i niedziela), godz.: 10:00 - 16:00
Warsztat WenDo - budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony dla dziewcząt

W trakcie warsztatu dziewczynki uczą się:
• skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji
• rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic
• podejmowania decyzji
• reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc ze względu na płeć i inne
• samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści
Na warsztacie, który jest prowadzony metodą upełnomocniającą (z ang. empowerment) uczymy się jak reagować na przemoc, na różne formy przekraczania granic. Wzmacniamy poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości i sprawczości. WenDo jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania. Pomaga to rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.

Aby wziąć udział w warsztacie nie potrzeba siły ani nadzwyczajnej sprawności. Każda kobieta i dziewczynka może nauczyć się skutecznie bronić.

Warsztaty są planowane jako całość, dlatego nie będzie możliwe dołączenie do grupy drugiego dnia lub tylko na kilka godzin pierwszego lub drugiego dnia.

Mamy tylko 12 miejsc dla dziewczynek z Krakowa. Pierwszeństwo mają dziewczynki, które jeszcze nie uczestniczyły w warsztatach WenDo. Na warsztat obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona.

Organizacja i zapisy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, wendo@mops.krakow.pl
Realizacja i prowadzenie warsztatu: fundacja Autonomia: Katarzyna Starowicz i Ewelina Waląg
Miejsce: Nowa Huta, miejsce nie dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach

2 i 3 grudnia (sobota i niedziela), godz.: 10:00 - 16:00
Warsztat WenDo - budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony dla kobiet

Warsztaty skierowane są do dorosłych mieszkanek Krakowa, także z niepełnosprawnością ruchową, w tym kobiet poruszających się na wózku inwalidzkim.

Weź udział w warsztacie, jeśli chcesz podnieść swoje umiejętności w zakresie:
• skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji
• rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic
• podejmowania decyzji
• reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc ze względu na płeć i inne
• samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści
Na warsztacie, który jest prowadzony metodą upełnomocniającą (z ang. empowerment) uczymy się jak reagować na przemoc, na różne formy przekraczania granic. Wzmacniamy poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości i sprawczości. WenDo jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania. Pomaga to rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.

Aby wziąć udział w warsztacie nie potrzeba siły ani nadzwyczajnej sprawności. Każda kobieta może nauczyć się skutecznie bronić.

Warsztaty są planowane jako całość, dlatego nie będzie możliwe dołączenie do grupy drugiego dnia lub tylko na kilka godzin pierwszego lub drugiego dnia.

Pierwszeństwo będą miały osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w warsztatach WenDo oraz kobiety z niepełnosprawnością ruchu. Na warsztat obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona.

Organizacja i zapisy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, wendo@mops.krakow.pl
Realizacja i prowadzenie warsztatu: fundacja Autonomia we współpracy ze Stowarzyszeniem Strefa Wenus z Milo: Agata Teutsch i Katarzyna Żeglicka
Miejsce: JCC, ul. Miodowa, miejsce dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach

10 grudnia (niedziela), godz. 15:00 - 18:00
Własnym głosem o sobie - warsztat pracy z ciałem

• Czym dla Ciebie jest protest? Krzykiem? Szeptem? (Bez)ruchem? Gestem? Spojrzeniem?
• Ile potrzeba Ci przestrzeni, żeby wyrazić sprzeciw lub zamanifestować swoje potrzeby?
• W jaki sposób możesz mówić o sobie, żeby Cię słyszano?
• Co się stanie, gdy do Twojego głosu przyłączą inne?
Warsztat pracy z ciałem przeznaczony jest dla kobiet z różnym stopniem sprawności. Będziemy pracować nad uświadomieniem sobie miejsc w ciele, które wzmacniają nasz sprzeciw oraz powodują, że jesteśmy słyszane i widziane. Postaramy się wypracować bezpieczną przestrzeń wymiany doświadczeń i dialogu o różnych sposobach wyrażania siebie.

Podczas warsztatu skupimy się na improwizacji ruchowej, ruchu autentycznym, wizualizacji oraz na ćwiczeniach ugruntowujących nas „tu i teraz".

Organizacja: Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
Prowadzenie: Katarzyna Żeglicka.
Miejsce: Dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona - obowiązują zapisy
Zapisy: kasja[at]strefawenuszmilo.org

9 i 10 grudnia (sobota i niedziela), godz.: 9:00 - 15:30
Warsztat WenDo dla studentek i doktorantek UJ

Weź udział w warsztacie, jeśli chcesz podnieść swoje umiejętności w zakresie:
• skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji
• rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic
• podejmowania decyzji
• reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc ze względu na płeć i inne
• samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści
Na warsztacie, który jest prowadzony metodą upełnomocniającą (z ang. empowerment) uczymy się jak reagować na przemoc, na różne formy przekraczania granic. Wzmacniamy poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości i sprawczości. WenDo jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania. Pomaga to rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.

Aby wziąć udział w warsztacie nie potrzeba siły ani nadzwyczajnej sprawności. Każda kobieta może nauczyć się skutecznie bronić.

Warsztaty są planowane jako całość, dlatego nie będzie możliwe dołączenie do grupy drugiego dnia lub tylko na kilka godzin pierwszego lub drugiego dnia.

Ubierz się wygodnie, aby Twój strój nie krępował ruchów oraz umożliwił swobodne siedzenie na podłodze.

Mamy tylko 12 miejsc. Pierwszeństwo będą miały osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w warsztatach WenDo.
Na warsztat obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona.
Wstęp bezpłatny: koszt udziału w całości finansowany przez Uniwersytet Jagielloński, Pełnomocniczkę Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W WARSZTACIE PRZYJMUJEMY DO 30 listopada 2017. LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Wysłanie zgłoszenia nie jest tożsame z rezerwacją miejsca na warsztacie. Każda osoba, otrzyma od nas informację potwierdzająca możliwość udziału, lub propozycję znalezienia się na liście rezerwowej.

Aby się zapisać należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/9xMnfTyd4EllLWKp2

Organizacja: Uniwersytet Jagielloński i fundacja Autonomia
Realizacja i prowadzenie: fundacja Autonomia: Agata Teutsch.
Miejsce: ul. Krupnicza 33a, miejsce dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia