WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNO¦CI
WatchDOCS na Queerowym Maju

„Jak przetrwać zarazę?" - Watch Docs czyli prawa człowieka w filmie

W ramach wydarzeń Queerowego Maja zapraszamy na pokaz filmu „Jak przetrwać zarazę" Davida France'a. Będzie to pierwszy z cyklu przedfestiwalowych pokazów poprzedzaj±cych 15. Objazdowy Festiwal Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie, organizowany w Krakowie przez Fundację Autonomia od 10 lat.

Sam festiwal jest zaplanowany na 19-22 paĽdziernika 2017 r., ale już od maja będziemy prezentować dokumentalne filmy o tematyce zwi±zanej z prawami człowieka, odwołuj±ce się do konkretnych dat z kalendarza.

17 maja przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii, a już tydzień wcze¶niej startuj± wydarzenia zwi±zane z Qeerowym Majem. Wł±czamy się w nie, organizuj±c projekcję filmu Davida France'a z 2012 r., dokumentuj±cego epidemię AIDS w latach 80.

Sytuacja pogarszała się błyskawicznie, ale rz±dz±cy Republikanie uważali, że to zasłużona kara dla wszystkich, którzy nie stosuj± się do boskich przykazań. Tymczasem z dnia na dzień przybywało kolejnych ludzi, dla których skrót HIV oznaczał wyrok ¶mierci. Jednak skazani wcale nie zamierzali czekać na ¶mierć z założonymi rękami. W 1987 roku gejowscy aktywi¶ci z Nowego Jorku powołali do życia ACT UP (AIDS Coalition To Unleash Power) - organizację, której działania po dzi¶ dzień s± bezprecedensowym wzorem obywatelskiego aktywizmu na najwyższym poziomie. (watchdocs.pl)

Film pokazujemy dzięki uprzejmo¶ci reżysera. Projekcję poprzedzi krótkie wprowadzenie.


Dzięki ¶rodkom własnym fundacji Autonomia i dotacji z programu Demokracja w Działaniu Fundacji im. Stefana Batorego - wstęp wolny!

Data i godz.: 11 maja 2017 r., 21:00
Miejsce: ul. Krakowska 19 (I p.).


Bardzo przepraszamy ale budynek nie jest niestety przystosowany do poruszania się na wózkach. Oznacza to, że można się dostać na piętro z pomoc± innych, ale nie jest to niemożliwe. Kluczowym problemem pozostaje infrastruktura sanitarna.

Osoby które potrzebuj± tłumaczenia na Polski Język Migowy prosimy o kontakt najpóĽniej na tydzień przed terminem projekcji (watchdocs@autonomia.org.pl). Dołożymy wszelkich starań by zapewnić tłumaczenie.

 

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia