WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNO¦CI
Czytelnia publikacji po¶więconych przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji

Prowadzimy stacjonarn± czytelnię materiałów edukacyjnych, ksi±żek i publikacji po¶więconych tematyce praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, prawom kobiet.

UWAGA! w najbliższym czasie z materiałów dostępnych w czytelni można korzystać po wcze¶niejszym umówieniu. Kontakt: fundacja@autonomia.org.pl, w temacie prosimy wpisać "CZYTELNIA"

Czytelnia znajduje się na ul. Krakowskiej 19, I piętro bez windy (niestety budynek nie jest dostępny dla osób poruszaj±cych się na wózku).

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze zbiorów czytelni, nie mog±ce skorzystać z niej pod wyżej wskazanym adresem, prosimy o kontakt - możliwe jest dostarczenie publikacji na adres biura projektu - Krasickiego 18, na konkretny, umówiony termin.

Zapraszamy!

Na stronie dostępna jest lista publikacji dostępnych w czytelni: http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=72

szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia