WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI

W Międzynarodowy Dzień Obrończyń Praw Człowieka publikujemy informacje, które nas utwierdzają, że działania kobiet, feministek, osób, organizacji działających na rzecz praw człowieka są aktualną i ważną pracą!

>>>

Autonomia wraz z kilkunastoma lokalnymi liderkami, które podejmują działania w swoich środowiskach i społecznościach lokalnych, począwszy od 25 listopada zaprasza na kilkadziesiąt wydarzeń w całym kraju. Szczegóły na www.kampania16dni.pl. Zapraszamy do zapoznania się z programem krakowskim - na wszystkie wydarzenia wstęp wolny! Ilość miejsc bywa ograniczona. Część wydarzeń dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i tłumaczona na Polski Język Migowy. Kampania została objęta patronatem honorowym przez dr Adama Bodnara - Rzecznika Praw Obywatelskich.

>>>

Już po raz 25., między 25 listopada do 10 grudnia w 180 krajach świata realizowana będzie największa kampania poświęcona tematowi przemocy ze względu na płeć. Ponad 2000 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych przygotowuje najróżniejsze wydarzenia, których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy ze względu na płeć oraz wywieranie nacisku na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań przeciwko przemocy.

>>>

W tym roku w Krakowie w dniach od 20 do 23 października odbędzie się już 14. edycja Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Zaprezentowanych zostanie kilkanaście starannie wyselekcjonowanych filmów dokumentalnych z całego świata, których tematem są szeroko rozumiane prawa człowieka. Większość z nich obejrzeć można jedynie w trakcie festiwalu. W tym roku po raz drugi projekcje odbędą się również w Poroninie 20 października.

 

 

 

>>>

Warsztat Antyprzemocowy (WenDo - budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla dziewcząt i kobiet*) w Gdańsku w dniach 19 - 20 listopada 2016 r. Udział bezpłatny.

 

>>>
REALIZOWANE PROJEKTY

Autonomia otrzymała dotację z programu Demokracja w Działaniu Fundacji Batorego na zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, upełnomocnienie i edukację emancypacyjną osób narażonych na przemoc i dyskryminację krzyżową/wielokrotną lub wykluczenie; dostałysmy też wsparcie na usprawnienie zarządzania, podnoszenie kompetencji zespołu, opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy. Dziękujemy!

>>>

Autonomia jest partnerką w projekcie realizowanym przez Fundację Wolna Syria, który jest odpowiedzią na potrzebę uwzględnienia perspektywy uchodźczyń (kobiet i dziewcząt) narażonych na przemoc ze względu na płeć, w budowaniu i funkcjonowaniu w Polsce systemu wsparcia i skutecznych mechanizmów pomocy po doświadczeniu przemocy ze względu na płeć (seksualnej, fizycznej i psychologicznej) na każdym etapie uchodźctwa. Autonomia wraz z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej odpowiada za opracowanie wytycznych dla służb publicznych.

>>>

Od marca 2016 roku do listopada 2017 realizujemy projekt "ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć!" Będziemy zwiększać wzrost udziału obywatelek_li  w społecznych inicjatywach związanych z zapobieganiem przemocy.

>>>

„Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć” to projekt realizowany przez Autonomię, którego celem ogólnym jest zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć. Rezultatem projektu będzie wsparcie podmiotów realizujących programy terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą ze względu na płeć.

>>>

„Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy" to projekt fundacji Autonomia realizowany wraz z organizacjami partnerskimi - Fundacją Pozytywnych Zmian, Stowarzyszeniem Strefa Wenus z Milo oraz Towarzystwem Interwencji Kryzysowej.

Projekt dotyczy przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki (np. pochodzenie etniczne, narodowe, niepełnosprawność, orientację psychoseksualną i in.) rozumianej jako naruszenie praw człowieka oraz jedna z form dyskryminacji.

 

>>>
szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia