WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI

W tym roku w Krakowie w dniach od 20 do 23 października odbędzie się już 14. edycja Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Zaprezentowanych zostanie kilkanaście starannie wyselekcjonowanych filmów dokumentalnych z całego świata, których tematem są szeroko rozumiane prawa człowieka. Większość z nich obejrzeć można jedynie w trakcie festiwalu. W tym roku po raz drugi projekcje odbędą się również w Poroninie 20 października.

 

 

 

>>>

Warsztat Antyprzemocowy (WenDo - budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla dziewcząt i kobiet*) w Gdańsku w dniach 19 - 20 listopada 2016 r. Udział bezpłatny.

 

>>>

Fundacja Autonomia we współpracy z Arteteką Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie zapraszają na obchody Międzynarodowego Dnia Dziewczynki! 11 paździenika, godz. 17:00-19:00.

>>>

Jesteśmy wśród 81 organizacji z całej Polski, które wsparły swoim głosem działania Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich.

>>>

W wydanej przez siebie opinii dotyczącej współtworzonego przez Autonomię projektu "Standardu antydyskryminacyjnego dla uczelni" Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy MNiSW rekomenduje uczelniom włączenie kwestii przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy do statutów uczelni.

>>>
REALIZOWANE PROJEKTY

Autonomia jest partnerką w projekcie realizowanym przez Fundację Wolna Syria, który jest odpowiedzią na potrzebę uwzględnienia perspektywy uchodźczyń (kobiet i dziewcząt) narażonych na przemoc ze względu na płeć, w budowaniu i funkcjonowaniu w Polsce systemu wsparcia i skutecznych mechanizmów pomocy po doświadczeniu przemocy ze względu na płeć (seksualnej, fizycznej i psychologicznej) na każdym etapie uchodźctwa. Autonomia wraz z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej odpowiada za opracowanie wytycznych dla służb publicznych.

>>>

Od marca 2016 roku do listopada 2017 realizujemy projekt "ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć!" Będziemy zwiększać wzrost udziału obywatelek_li  w społecznych inicjatywach związanych z zapobieganiem przemocy.

>>>

„Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć” to projekt realizowany przez Autonomię, którego celem ogólnym jest zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć. Rezultatem projektu będzie wsparcie podmiotów realizujących programy terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą ze względu na płeć.

>>>

„Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy" to projekt fundacji Autonomia realizowany wraz z organizacjami partnerskimi - Fundacją Pozytywnych Zmian, Stowarzyszeniem Strefa Wenus z Milo oraz Towarzystwem Interwencji Kryzysowej.

Projekt dotyczy przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki (np. pochodzenie etniczne, narodowe, niepełnosprawność, orientację psychoseksualną i in.) rozumianej jako naruszenie praw człowieka oraz jedna z form dyskryminacji.

 

>>>

Od marca 2014 roku Autonomia uczestniczy w projekcie systemowym Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Court Watch Polska, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Homo Faber. Projekt realizowany jest ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Autonomia otrzymała wsparcie merytoryczne, związane z budowaniem strategii komunikacji zewnętrznej i działań fundrisingowych opartych na tym kontaktach, a w lutym tego roku dotację. Dziekujemy!

>>>
szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia