WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI

W końcu jest - oferta warsztatów WenDo na 2018 rok! Zrób prezent sobie lub bliskiej kobiecie* albo dziewczynce. 

>>>

25 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej w projekcie "STOP seksistowskiej mowie nienawiści". Projekt realizowany będzie do końca maja 2018 r. przez Ośrodek Badań nad Mediami i fundację Autonomia. Celem projektu jest podniesienie świadomości dotyczącej form, rodzajów i skali seksistowskiej mowy nienawiści (SMN) w przestrzeni publicznej (w tym w Internecie) oraz wypracowanie strategii reagowania na nią, zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i - w miarę możliwości - prawnej i instytucjonalnej. Zapraszamy do zapoznania się z ideą projektu i śledzenie naszych działań!

>>>

W naszym zarządzie jest nowa członkini - Justyna Krawczyk, która dołączyła do Autonomii półtora roku temu. Tym samym formalnie zostało potwierdzone i uznane faktyczne zaangażowanie:-). Od 15 stycznia nowy Zarząd i Radę Fundacji rozpoczęły dwuletnią kadencję. Więcej o Justynie i innych osobach związanych z Autonomią możecie przeczytać tu. Trzymacjcie za nas kciuki.

 

>>>

300 dziewczynek i kobiet nauczyło się jak reagować na przemoc i mówić „NIE", 800 osób wszystkich płci dowiedziało się jak można działać na rzecz praw człowieka i demokracji, 129 TYSIĘCY!!! osób dowiedziało się czym jest KONSENT, w 11 miejscowościach, 396 osób aktywnie wzięło udział w działaniach dotyczących wolności od przemocy dzięki 13 lokalnym liderkom, na 3 uniwersytetach wspierałyśmy działania na rzecz bezpieczeństwa w edukacji... co jeszcze? Czytaj tutaj...

>>>

Zapisy trwają - sprawdź co się szykuje w Krakowie na czas od 25 listopada do 10 grudnia , czyli w trakcie w 26. Światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, która rusza już w piątek. Temat przewodni to: „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: Zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!".
Przekaż informację przyjaciółkom, siostrom, mamom i innym bliskim osobom - także mężczyznom.

>>>
REALIZOWANE PROJEKTY

Autonomia otrzymała grant instytucjonalny dla rganizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji z programu Demokracja w Działaniu Fundacji Batorego. Dziękujemy!

>>>

W najbliższych miesiącach Autonomia wraz z lokalnymi partnerkami z Bielska - Białej i Częstochowy organizuje dwie debaty w ramach projektu pt. "Building Constructive Dialogue in Central Europe". Projekt ten koordynuje węgierski think tank Political Capital i polski Instytut Spraw Publicznych. Jest to inicjatywa o charakterze przede wszystkim badawczym, z pilotażowymi praktycznymi komponentami. Jego celem jest budowanie lepszego zrozumienia między grupami, podnoszenie świadomości i reagowanie na polaryzację społeczną i polityczną.

>>>

Autonomia w 2017 roku zrealizuje 10 bezpłatnych warsztatów WenDo dla dziewczynek w wieku od 11 do 15 lat! Jesteśmy zaszczycone mogąc realizować pierwsze w Krakowie, a może i w Polsce, warsztaty WenDo, które są finansowane ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego! To dzięki krakowiankom i krakowianom, które i którzy oddali swoje głosy w zeszłorocznym głosowaniu, 120 dziewczynek będzie mogło zdobyć umiejętność obrony słownej i fizycznej, a także wzmocnić poczucie pewności siebie i dziewczyńskiej solidarności.
Dziękujemy!

>>>

Fakty, dokumenty i zdarzenia, które składają się na historię - opartego na fałszywych przesłankach i nieprawdziwych informacjach - rozwiązania przez MRPiPS umowy z Autonomią na realizację zadania publicznego pt „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć"

>>>

Autonomia otrzymała dotację z programu Demokracja w Działaniu Fundacji Batorego na zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, upełnomocnienie i edukację emancypacyjną osób narażonych na przemoc i dyskryminację krzyżową/wielokrotną lub wykluczenie; dostałysmy też wsparcie na usprawnienie zarządzania, podnoszenie kompetencji zespołu, opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy. Dziękujemy!

>>>
szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia