WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI

14 września 2017 został podpisany dokument, który sformalizował trwającą od 2009 roku współpracę. Porozumienie ma na celu wzajemne wsparcie stron w realizacji przyjętych misji i strategii działania, popularyzację nauki oraz zapewnienie otwartości środowiska akademickiego na różnorodność i wielokulturowość.

>>>

zapraszamy do wspólnego świętowania!
14 października 2017, godz.: 17:00-20:00, Kraków - Podgórze
W programie:

  • film "To ja, Malala" (He Named Me Malala), reż Davies Guggenheim, film  nominowany do Oskara
  • sesja "Przyszłość n/zależy do/od dziewczynek"
  • bankiet: toast, anegdoty, slajdowisko.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA WIELKOŚCIĄ SALI.

 

>>>

Autonomia w ramach Inicjatywy Niepodległe 2018 organizuje spotkanie śniadaniowe w ramach VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w dniach 8-9 września 2017 w Warszawie.

>>>

Za nami dwie kolejne projekcje poprzedzające październikową, lokalną edycję 15. "Objazdowego Festiwalu Watch Docs. Praca Człowieka w Filmie" (Kraków-Poronin 19-22.10.2017).

>>>

Autonomia, wraz z innymi organizacjami zajmującymi się działaniem na rzecz szkół wolnych od dyskryminacji i przemocy, zrzeszonych w Koalicji Równych Szans oraz Koalicji Edukacji Antydyskryminacyjnej, podpisała się pod listem do Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej wzywającym do wycofania się Ministerstwa z planów usunięcia zapisu obligującego szkoły do realizowania działań antydyskryminacyjnych skierowanych do całej społeczności szkolnej. Takich ruch ze strony MEN zdaje się być demonstracją stosunku MEN do aktów przemocy i dyskryminacji, o których informują uczniowie i uczennice, kadra pedagogiczna i rodzice, a potwierdzają te doniesienia instytucje badawcze, organizacje pozarządowe i media. Czy MEN naprawdę nie obchodzi przemoc i dyskryminacja, do której dochodzi w szkołach?

>>>
REALIZOWANE PROJEKTY

Autonomia w 2017 roku zrealizuje 10 bezpłatnych warsztatów WenDo dla dziewczynek w wieku od 11 do 15 lat! Jesteśmy zaszczycone mogąc realizować pierwsze w Krakowie, a może i w Polsce, warsztaty WenDo, które są finansowane ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego! To dzięki krakowiankom i krakowianom, które i którzy oddali swoje głosy w zeszłorocznym głosowaniu, 120 dziewczynek będzie mogło zdobyć umiejętność obrony słownej i fizycznej, a także wzmocnić poczucie pewności siebie i dziewczyńskiej solidarności.
Dziękujemy!

>>>

Fakty, dokumenty i zdarzenia, które składają się na historię - opartego na fałszywych przesłankach i nieprawdziwych informacjach - rozwiązania przez MRPiPS umowy z Autonomią na realizację zadania publicznego pt „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć"

>>>

Autonomia otrzymała dotację z programu Demokracja w Działaniu Fundacji Batorego na zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, upełnomocnienie i edukację emancypacyjną osób narażonych na przemoc i dyskryminację krzyżową/wielokrotną lub wykluczenie; dostałysmy też wsparcie na usprawnienie zarządzania, podnoszenie kompetencji zespołu, opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy. Dziękujemy!

>>>

Autonomia jest partnerką w projekcie realizowanym przez Fundację Wolna Syria, który jest odpowiedzią na potrzebę uwzględnienia perspektywy uchodźczyń (kobiet i dziewcząt) narażonych na przemoc ze względu na płeć, w budowaniu i funkcjonowaniu w Polsce systemu wsparcia i skutecznych mechanizmów pomocy po doświadczeniu przemocy ze względu na płeć (seksualnej, fizycznej i psychologicznej) na każdym etapie uchodźctwa. Autonomia wraz z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej odpowiada za opracowanie wytycznych dla służb publicznych.

>>>

Od marca 2016 roku do listopada 2017 realizujemy projekt "ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć!" Będziemy zwiększać wzrost udziału obywatelek_li  w społecznych inicjatywach związanych z zapobieganiem przemocy.

>>>
szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia