WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI

Jednym z rezultatów projektu "Antysemityzm nie jest poglądem", którego byłysmy partnerką, są aż trzy darmowe publikacje. Zachęcamy do korzystania!

>>>

Publikacja podsumowująca projekt Scena dla twardziela, w którym byłyśmy partnerką. Zachęcamy do bezpłatnego ściągania, czytania i udostępniania!

>>>

Każda kochająca się para zasługuje na szacunek i powinna mieć możliwość formalizacji swojego związku. Jeżeli te słowa są Ci bliskie, to koniecznie weź udział w foto happeningu „Popieram związki". Już w tę sobotę, w godzinach 12:00 - 14:00 na Rynku Głównym w okolicach Kościoła Mariackiego w Krakowie będzie można sobie zrobić zdjęcie wyrażające poparcie dla związków partnerskich.


 

 

>>>

 13 marca 2016 odbyła się uroczystość zakończenia pierwszej edycji „Akademii Treningu WenDo - Upełnomocnienie Przeciwko Przemocy ze względu na płeć" fundacji Autonomia. To wielka herstoryczna chwila;-)!

Były wspaniałe gościnie i goście, torty i toasty, podziękowania oraz przemówienia osób, które walnie przyczyniły się do zainstnienia WenDo w Polsce.
Wśród 29 osób, które ukończyły Akademię są osoby posługujące się Polskim Językiem Migowym, alfabetem Lorna, obywatelki Rosji, Białorusi, osoby transpłciowe i transgenderowe oraz z niepełnosprawnością ruchową. Są osoby z 13 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i lubelskiego. To radykalnie rozszerza możliwości realizacji warsztatów WenDo dostosowanych do potrzeb i możliwości różnych kobiet, dziewcząt i osób trans, socjalizowanych do roli kobiety. Jeśli każda z osób, które właśnie zostały trenerkami WenDo zrealizuje jeden warsztat w miesiącu, to rocznie liczba kobiet i dziewcząt, które podniosą swoje umiejętności ochrony przed przemocą ze względu na płeć, wyniesie ponad 4000!!!

 

>>>

Ogłaszamy szczegółowy program konferencji. Będzie się działo! Do zobaczenia 15 i 16 kwietnia w Krakowie.

>>>
REALIZOWANE PROJEKTY

Od marca 2016 roku do listopada 2017 realizujemy projekt "ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć!" Będziemy zwiększać wzrost udziału obywatelek_li  w społecznych inicjatywach związanych z zapobieganiem przemocy.

>>>

„Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć” to projekt realizowany przez Autonomię, którego celem ogólnym jest zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć. Rezultatem projektu będzie wsparcie podmiotów realizujących programy terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą ze względu na płeć.

>>>

„Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy" to projekt fundacji Autonomia realizowany wraz z organizacjami partnerskimi - Fundacją Pozytywnych Zmian, Stowarzyszeniem Strefa Wenus z Milo oraz Towarzystwem Interwencji Kryzysowej.

Projekt dotyczy przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki (np. pochodzenie etniczne, narodowe, niepełnosprawność, orientację psychoseksualną i in.) rozumianej jako naruszenie praw człowieka oraz jedna z form dyskryminacji.

 

>>>

Od marca 2014 roku Autonomia uczestniczy w projekcie systemowym Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Court Watch Polska, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Homo Faber. Projekt realizowany jest ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Autonomia otrzymała wsparcie merytoryczne, związane z budowaniem strategii komunikacji zewnętrznej i działań fundrisingowych opartych na tym kontaktach, a w lutym tego roku dotację. Dziekujemy!

>>>

W ostatnich latach w Polsce można zauważyć wzrost zainteresowania kulturą żydowską. W każdym większym mieście odbywa się raz w roku co najmniej jeden festiwal promujący ową kulturę. Mimo tego, jak wynika z sondaży, w Polsce wciąż poglądy antysemickie są powszechne. Jak można zdefiniować dzisiejszy antysemityzm? Jak uczyć o społeczności żydowskiej unikając przekazywania bądź umacniania stereotypów o Żydach?

>>>
szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia