WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI

Za nami dwie kolejne projekcje poprzedzające październikową, lokalną edycję 15. "Objazdowego Festiwalu Watch Docs. Praca Człowieka w Filmie" (Kraków-Poronin 19-22.10.2017).

>>>

Autonomia, wraz z innymi organizacjami zajmującymi się działaniem na rzecz szkół wolnych od dyskryminacji i przemocy, zrzeszonych w Koalicji Równych Szans oraz Koalicji Edukacji Antydyskryminacyjnej, podpisała się pod listem do Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej wzywającym do wycofania się Ministerstwa z planów usunięcia zapisu obligującego szkoły do realizowania działań antydyskryminacyjnych skierowanych do całej społeczności szkolnej. Takich ruch ze strony MEN zdaje się być demonstracją stosunku MEN do aktów przemocy i dyskryminacji, o których informują uczniowie i uczennice, kadra pedagogiczna i rodzice, a potwierdzają te doniesienia instytucje badawcze, organizacje pozarządowe i media. Czy MEN naprawdę nie obchodzi przemoc i dyskryminacja, do której dochodzi w szkołach?

>>>

Autonomia, w ramach przedfestiwalowych projekcji filmów z festiwalu WatchDOCS, zaprasza na projekcję dokumentu "Jak przetrwać zarazę?" - o działalności Act UP! organizacji będącej wzorem obywatelskiego aktywizmu. Już 11 maja o 21:00 na Krakowskiej 19, I piętro.

>>>

Obchodzi Cię kwestia bezpieczeństwa kobiet i dziewczynek? Nie jest ci obojętne to co się dzieje wokół przemocy ze względu na płeć? Zgłoś się do udziału w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia działań w ramach światowej kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" w 2017 roku, którą koordynuje Autonomia.

>>>

Tak upłynął w Autonomii 2016 rok

>>>
REALIZOWANE PROJEKTY

Autonomia w 2017 roku zrealizuje 10 bezpłatnych warsztatów WenDo dla dziewczynek w wieku od 11 do 15 lat! Jesteśmy zaszczycone mogąc realizować pierwsze w Krakowie, a może i w Polsce, warsztaty WenDo, które są finansowane ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego! To dzięki krakowiankom i krakowianom, które i którzy oddali swoje głosy w zeszłorocznym głosowaniu, 120 dziewczynek będzie mogło zdobyć umiejętność obrony słownej i fizycznej, a także wzmocnić poczucie pewności siebie i dziewczyńskiej solidarności.
Dziękujemy!

>>>

Fakty, dokumenty i zdarzenia, które składają się na historię - opartego na fałszywych przesłankach i nieprawdziwych informacjach - rozwiązania przez MRPiPS umowy z Autonomią na realizację zadania publicznego pt „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć"

>>>

Autonomia otrzymała dotację z programu Demokracja w Działaniu Fundacji Batorego na zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, upełnomocnienie i edukację emancypacyjną osób narażonych na przemoc i dyskryminację krzyżową/wielokrotną lub wykluczenie; dostałysmy też wsparcie na usprawnienie zarządzania, podnoszenie kompetencji zespołu, opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy. Dziękujemy!

>>>

Autonomia jest partnerką w projekcie realizowanym przez Fundację Wolna Syria, który jest odpowiedzią na potrzebę uwzględnienia perspektywy uchodźczyń (kobiet i dziewcząt) narażonych na przemoc ze względu na płeć, w budowaniu i funkcjonowaniu w Polsce systemu wsparcia i skutecznych mechanizmów pomocy po doświadczeniu przemocy ze względu na płeć (seksualnej, fizycznej i psychologicznej) na każdym etapie uchodźctwa. Autonomia wraz z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej odpowiada za opracowanie wytycznych dla służb publicznych.

>>>

Od marca 2016 roku do listopada 2017 realizujemy projekt "ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć!" Będziemy zwiększać wzrost udziału obywatelek_li  w społecznych inicjatywach związanych z zapobieganiem przemocy.

>>>
szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia