WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI

W kwietniu, jako człokinie WAVE - Women Against Violence Europe, wsparłyśmy akcję zbierania podpisów pod listem do Sekretarza Generalnego Rady Europy, w związku z kierowanymi pod jego adresem naciskami by zrewidować zapisy Konwencji Stambulskiej. W wyniku akcji zostało zebranych 1166 podpisów organizacji z całej Europy. Dziś otrzymałyśmy odpowiedź. Jeszcze raz dziękujemy za Wasze wsparcie.

>>>

Chcesz się dowiedzieć co zrobiły osoby z niepełnosprawnościami z Cochabamby w Boliwii, po 60 dniach protestu? Zapewniamy, że nawet Ci się to nie śniło! Autonomia, koordynująca krakowską edycję 16. Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs. Praca człowieka w filmie, wraz ze Stowarzyszeniem Strefa Wenus z Milo, zapraszają na projekcję filmu „Walka"i spotkanie - 14 czerwca 2018.

>>>

Świętuj z nami Dzień Dziecka 3 czerwca od 17:30!

Jesteś dzieckiem lub kiedyś nim byłaś_eś? 😉 Mamy coś dla Ciebie! Dziewczyńskie Centrum Mocy Autonomii zaprasza wszystkie osoby bez względu na wiek, płeć i inną tożsamość!

>>>

Fundacja Autonomia jako organizacja członkowska Koalicji Równych szans podpisała stanowisko w przedmiocie strajku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

>>>

Zgłoś swoje wystąpienie na konferencji „Kobiece utopie" do 15 maja! Jeśli myślisz, że nie dla Ciebie konferencje, że to "za wysokie progi", "sztywniactwo" i in. to pamiętaj - Nic o nas bez nas! Chcemy by wybrzmiały pomysły na różne sposoby i strategie działania - takie, które dostrzegają destrukcyjny wpływ patriarchatu na feministyczne działania i starają się być tego wpływu świadome a także przeciwstawiać się mu (tworząc alternatywne przestrzenie, sposoby współpracy i komunikacji, finansowania itd.).

>>>
REALIZOWANE PROJEKTY

Dziewczyńskie Centra Mocy będą przestrzeniami budowania poczucia własnej wartości, odzyskiwania swojego ciała i głosu, podmiotowości, kompetencji w zakresie decyzyjności, sprawczości, zdolności do samostanowienia, współpracy, budowania zdrowych relacji. Nasz projekt znalazł się w drugim etapie konkursu WzmocniONE! Wszystkie zainteresowane wsparciem naszego projektu oraz współpracą osoby, firmy i instytucje prosimy o kontakt

>>>

Autonomia otrzymała grant instytucjonalny dla rganizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji z programu Demokracja w Działaniu Fundacji Batorego. Dziękujemy!

>>>

W najbliższych miesiącach Autonomia wraz z lokalnymi partnerkami z Bielska - Białej i Częstochowy organizuje dwie debaty w ramach projektu pt. "Building Constructive Dialogue in Central Europe". Projekt ten koordynuje węgierski think tank Political Capital i polski Instytut Spraw Publicznych. Jest to inicjatywa o charakterze przede wszystkim badawczym, z pilotażowymi praktycznymi komponentami. Jego celem jest budowanie lepszego zrozumienia między grupami, podnoszenie świadomości i reagowanie na polaryzację społeczną i polityczną.

>>>

Autonomia w 2017 roku zrealizuje 10 bezpłatnych warsztatów WenDo dla dziewczynek w wieku od 11 do 15 lat! Jesteśmy zaszczycone mogąc realizować pierwsze w Krakowie, a może i w Polsce, warsztaty WenDo, które są finansowane ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego! To dzięki krakowiankom i krakowianom, które i którzy oddali swoje głosy w zeszłorocznym głosowaniu, 120 dziewczynek będzie mogło zdobyć umiejętność obrony słownej i fizycznej, a także wzmocnić poczucie pewności siebie i dziewczyńskiej solidarności.
Dziękujemy!

>>>

Fakty, dokumenty i zdarzenia, które składają się na historię - opartego na fałszywych przesłankach i nieprawdziwych informacjach - rozwiązania przez MRPiPS umowy z Autonomią na realizację zadania publicznego pt „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć"

>>>
szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia