WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI

300 dziewczynek i kobiet nauczyło się jak reagować na przemoc i mówić „NIE", 800 osób wszystkich płci dowiedziało się jak można działać na rzecz praw człowieka i demokracji, 129 TYSIĘCY!!! osób dowiedziało się czym jest KONSENT, w 11 miejscowościach, 396 osób aktywnie wzięło udział w działaniach dotyczących wolności od przemocy dzięki 13 lokalnym liderkom, na 3 uniwersytetach wspierałyśmy działania na rzecz bezpieczeństwa w edukacji... co jeszcze? Czytaj tutaj...

>>>

Zapisy trwają - sprawdź co się szykuje w Krakowie na czas od 25 listopada do 10 grudnia , czyli w trakcie w 26. Światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, która rusza już w piątek. Temat przewodni to: „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: Zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!".
Przekaż informację przyjaciółkom, siostrom, mamom i innym bliskim osobom - także mężczyznom.

>>>

Autonomia wnosi o uchylenie Decyzji MRPiPS o umorzeniu w części dotyczącej ustalenia podstawy umorzenia postępowania i jej zmianę poprzez uznanie, że właściwą przesłanką umorzenia postępowania w naszej sprawie jest fakt, że zaległość podatkowa Autonomii nigdy nie powstała, co czyniło postępowanie w sprawie bezprzedmiotowym ab initio i podlegającym obligatoryjnemu umorzeniu.

>>>

Od czwartku do niedzieli, w Krakowie i Poroninie, jedyna okazja zobaczenia najlepszych filmów dokumentalnych poświęconych prawom człowieka i spotkania z ludźmi zajmującymi się ochroną przed ich łamaniem. Tegoroczne tematy to m.in.: współczesna rodzina, ochrona środowiska, prawa kobiet, kryzys polityki migracyjnej i kraje za wschodnią granicą. Goście, to m.in. eksperci i ekspertki związani/e z Tygodnikiem Powszechnym, Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza, Stowarzyszeniem Akceptacja, Pracownią na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszeniem 61, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej in. Rzecznik Praw Obywatelskich objął nasz festiwal honorowym patronatem. Wstęp bezpłatny, ale ilość miejsc ograniczona. PRZYCHODŹCIE WCZEŚNIEJ, ŻEBY NA PEWNO MIEC MIEJSCE SIEDZĄCE. Zapraszają Autonomia, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie wraz z partnerami: Kinem Paradox, Arteteką Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Gminną Biblioteką Publiczną w Poroninie.

>>>

Znamy już dokładny program obchodów Międzynarodowego Dnia Dziewczynki oraz 10 - lecia Autonomii!
Są jeszcze wolne miejsca na części z ograniczoną pojemnością sal:-).
Przyjdź i złóż podpis na plakacie/plakatach wydarzenia, na którym jest podobizna Malali Yousafzai. Plakat zostanie Jej przekazany do rąk własnych:-). Dla dziewczynek między 6 - 9 lat mamy specjalne warsztaty. Dla wszystkich: tworzenie kolażu, czytanie „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 100 historii niezwykłych kobiet", film o Malali i slajdowisko o Autonomii, własnoręczne robienie przypinek i zdobywanie koszulek- cegiełek w akcji „Podaruj dziewczynkom bezpieczeństwo" a na koniec wspólne pamiątkowe zdjęcie. Start: Kraków, 14 października 2017 o 11:45.

>>>
REALIZOWANE PROJEKTY

Autonomia w 2017 roku zrealizuje 10 bezpłatnych warsztatów WenDo dla dziewczynek w wieku od 11 do 15 lat! Jesteśmy zaszczycone mogąc realizować pierwsze w Krakowie, a może i w Polsce, warsztaty WenDo, które są finansowane ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego! To dzięki krakowiankom i krakowianom, które i którzy oddali swoje głosy w zeszłorocznym głosowaniu, 120 dziewczynek będzie mogło zdobyć umiejętność obrony słownej i fizycznej, a także wzmocnić poczucie pewności siebie i dziewczyńskiej solidarności.
Dziękujemy!

>>>

Fakty, dokumenty i zdarzenia, które składają się na historię - opartego na fałszywych przesłankach i nieprawdziwych informacjach - rozwiązania przez MRPiPS umowy z Autonomią na realizację zadania publicznego pt „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć"

>>>

Autonomia otrzymała dotację z programu Demokracja w Działaniu Fundacji Batorego na zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, upełnomocnienie i edukację emancypacyjną osób narażonych na przemoc i dyskryminację krzyżową/wielokrotną lub wykluczenie; dostałysmy też wsparcie na usprawnienie zarządzania, podnoszenie kompetencji zespołu, opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy. Dziękujemy!

>>>

Autonomia jest partnerką w projekcie realizowanym przez Fundację Wolna Syria, który jest odpowiedzią na potrzebę uwzględnienia perspektywy uchodźczyń (kobiet i dziewcząt) narażonych na przemoc ze względu na płeć, w budowaniu i funkcjonowaniu w Polsce systemu wsparcia i skutecznych mechanizmów pomocy po doświadczeniu przemocy ze względu na płeć (seksualnej, fizycznej i psychologicznej) na każdym etapie uchodźctwa. Autonomia wraz z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej odpowiada za opracowanie wytycznych dla służb publicznych.

>>>

Od marca 2016 roku do listopada 2017 realizujemy projekt "ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć!" Będziemy zwiększać wzrost udziału obywatelek_li  w społecznych inicjatywach związanych z zapobieganiem przemocy.

>>>
szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia