WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI

Zgłoś swoje wystąpienie na konferencji „Kobiece utopie" do 15 maja! Jeśli myślisz, że nie dla Ciebie konferencje, że to "za wysokie progi", "sztywniactwo" i in. to pamiętaj - Nic o nas bez nas! Chcemy by wybrzmiały pomysły na różne sposoby i strategie działania - takie, które dostrzegają destrukcyjny wpływ patriarchatu na feministyczne działania i starają się być tego wpływu świadome a także przeciwstawiać się mu (tworząc alternatywne przestrzenie, sposoby współpracy i komunikacji, finansowania itd.).

>>>

We współpracy z Fundacją Pozytywnych Zmian w Bielsku-Białej, a z Fundacją Równoważnia w Częstochowie, odbyły się marcu dwie współorganizowane przez Autonomię debaty poświęcone prawom kobiet.

>>>

WAVE - Women Against Violence Europe, sieć której członkinią jest Autonomia, uruchomiła akcję zbierania podpisów pod listem do Sekretarza Generalnego Rady Europy, w związku z kierowanymi pod jego adresem naciskami by zrewidować zapisy Konwencji Stambulskiej. Podpisy pod listem WAVE będą zbierane do środy - 18 kwietnia.

 

>>>

W końcu jest - oferta warsztatów WenDo na 2018 rok! Zrób prezent sobie lub bliskiej kobiecie* albo dziewczynce. 

>>>
REALIZOWANE PROJEKTY

Autonomia otrzymała grant instytucjonalny dla rganizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji z programu Demokracja w Działaniu Fundacji Batorego. Dziękujemy!

>>>

W najbliższych miesiącach Autonomia wraz z lokalnymi partnerkami z Bielska - Białej i Częstochowy organizuje dwie debaty w ramach projektu pt. "Building Constructive Dialogue in Central Europe". Projekt ten koordynuje węgierski think tank Political Capital i polski Instytut Spraw Publicznych. Jest to inicjatywa o charakterze przede wszystkim badawczym, z pilotażowymi praktycznymi komponentami. Jego celem jest budowanie lepszego zrozumienia między grupami, podnoszenie świadomości i reagowanie na polaryzację społeczną i polityczną.

>>>

Autonomia w 2017 roku zrealizuje 10 bezpłatnych warsztatów WenDo dla dziewczynek w wieku od 11 do 15 lat! Jesteśmy zaszczycone mogąc realizować pierwsze w Krakowie, a może i w Polsce, warsztaty WenDo, które są finansowane ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego! To dzięki krakowiankom i krakowianom, które i którzy oddali swoje głosy w zeszłorocznym głosowaniu, 120 dziewczynek będzie mogło zdobyć umiejętność obrony słownej i fizycznej, a także wzmocnić poczucie pewności siebie i dziewczyńskiej solidarności.
Dziękujemy!

>>>

Fakty, dokumenty i zdarzenia, które składają się na historię - opartego na fałszywych przesłankach i nieprawdziwych informacjach - rozwiązania przez MRPiPS umowy z Autonomią na realizację zadania publicznego pt „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć"

>>>

Autonomia otrzymała dotację z programu Demokracja w Działaniu Fundacji Batorego na zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, upełnomocnienie i edukację emancypacyjną osób narażonych na przemoc i dyskryminację krzyżową/wielokrotną lub wykluczenie; dostałysmy też wsparcie na usprawnienie zarządzania, podnoszenie kompetencji zespołu, opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy. Dziękujemy!

>>>
szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia