WenDo
Wesprzyj fundacjęAKTUALNOŚCI

Jesteśmy wśród 81 organizacji z całej Polski, które wsparły swoim głosem działania Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich.

>>>

W wydanej przez siebie opinii dotyczącej współtworzonego przez Autonomię projektu "Standardu antydyskryminacyjnego dla uczelni" Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy MNiSW rekomenduje uczelniom włączenie kwestii przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy do statutów uczelni.

>>>

Tylko 14 miejsc na szkoleniu przygotowującym do prowadzenia - we współpracy z Autonomią - działań w ramach światowej kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" w 2016 roku oraz zapoznającym z metodą WenDo - budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt.

>>>

Poszukujemy osoby na stanowisko koordynator/ka projektu „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć", w tym ogólnopolskiej kampanii 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w latach 2016 i 2017. Praca od początku września do 30 listopada 2017. Miejsce pracy: Kraków.

>>>

Podręcznik dla organizacji i instytucji pt. „Siła, odwaga, solidarność..." jest pierwszą w Polsce publikacją w kompleksowy sposób odnoszącą się do upełnomocnienia (z ang. empowerment) jako jednej ze strategii w walce z przemocą wobec kobiet i dziewczynek oraz inną przemocą ze względu na płeć.

>>>
REALIZOWANE PROJEKTY

Autonomia jest partnerką w projekcie realizowanym przez Fundację Wolna Syria, który jest odpowiedzią na potrzebę uwzględnienia perspektywy uchodźczyń (kobiet i dziewcząt) narażonych na przemoc ze względu na płeć, w budowaniu i funkcjonowaniu w Polsce systemu wsparcia i skutecznych mechanizmów pomocy po doświadczeniu przemocy ze względu na płeć (seksualnej, fizycznej i psychologicznej) na każdym etapie uchodźctwa. Autonomia wraz z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej odpowiada za opracowanie wytycznych dla służb publicznych.

>>>

Od marca 2016 roku do listopada 2017 realizujemy projekt "ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć!" Będziemy zwiększać wzrost udziału obywatelek_li  w społecznych inicjatywach związanych z zapobieganiem przemocy.

>>>

„Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć” to projekt realizowany przez Autonomię, którego celem ogólnym jest zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć. Rezultatem projektu będzie wsparcie podmiotów realizujących programy terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą ze względu na płeć.

>>>

„Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy" to projekt fundacji Autonomia realizowany wraz z organizacjami partnerskimi - Fundacją Pozytywnych Zmian, Stowarzyszeniem Strefa Wenus z Milo oraz Towarzystwem Interwencji Kryzysowej.

Projekt dotyczy przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki (np. pochodzenie etniczne, narodowe, niepełnosprawność, orientację psychoseksualną i in.) rozumianej jako naruszenie praw człowieka oraz jedna z form dyskryminacji.

 

>>>

Od marca 2014 roku Autonomia uczestniczy w projekcie systemowym Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Court Watch Polska, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Homo Faber. Projekt realizowany jest ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Autonomia otrzymała wsparcie merytoryczne, związane z budowaniem strategii komunikacji zewnętrznej i działań fundrisingowych opartych na tym kontaktach, a w lutym tego roku dotację. Dziekujemy!

>>>
szukaj

Fundacja Autonomia e-mail: fundacja@autonomia.org.pl | Copyright © 2009 Fundacja Autonomia